ArcGIS Pro resurser


Installera ArcGIS Pro

Ladda ner, installera och börja använda ArcGIS Pro redan idag. (Instruktioner ges på engelska)

Följ stegen

Migrera till ArcGIS Pro

Din ArcGIS Desktop licens eller utvärderingslicens innehåller både ArcGIS Pro och ArcMap. Ifall du redan använder ArcMap är det enkelt att migrera till ArcGIS Pro. Importera dina existerande kartor, projektfiler, layouter och data till ett ArcGIS Pro projekt och börja arbeta direkt.

Information om migrering och kompabilitet

Ta nästa steg

KARTERING
ANALYS
DATA
BILDER OCH RASTER
3D
DELA INFORMATION

ÖVNING

Symbolisera kartlager

30 minuter

Välj och modifiera symboler. Använd olika uppsättningar av symboler och tekniker för att designa din karta.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

ÖVNING

Dela med dig av en webbkarta

20 minuter

Konfigurera och dela med dig av en webbkarta på nätet. Visa kartan online och i en mobilapp.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

HJÄLP

Kartor

Jämför 2D- och 3D-kartor. Koncepten inkluderar lager, navigation, layout och automatisering.

Läs artikeln →

FILM

Nyheter i kartering och visualisering

1 timme 15 minuter

Se en teknisk workshop som visar kartering i 2D och 3D med ArcGIS Pro.

Filmen ges på engelska.

Se filmen →

ONLINE-KURS

Managing Map Layers in ArcGIS Pro

1 timme

Ställ in lageregenskaper och skapa en definitionsfråga för att visa en delmängd av objekten.

Kursen ges på engelska.

Starta kursen →

ÖVNING

Använd geobearbetningsverktyg

45 minuter

Använd olika geobearbetningsverktyg som till exempel ”Buffra”, ”Välj lager utifrån plats” och ”Summera inom”.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

ÖVNING

Skapa en geobearbetnings-modell

45 minuter

Bygg en modell med ModelBuilder och konfigurera den att köras som ett geobearbetningsverktyg.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

FILM

ArcGIS Pro: Analyser och geobearbetning

1 timme 17 minuter

Filmen går in på analysverktyg, ModelBuilder, Spatial Analyst, Python, 3D och Spatial Statistics.

Filmen ges på engelska.

Se filmen →

ÖVNING

Närhet till skolor

30 minuter

Analysera fram huruvida stadens alkoholförsäljning ligger för nära skolor, bibliotek och parker.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

ONLINE-KURS

Introduktion till regressionsanalys med ArcGIS Pro

3 timmar

Grundläggande koncept inom regressionsanalys med övningar som använder olika regressionsmodeller.

Kursen ges på engelska.

Starta kursen →

HJÄLP

Väsentliga resurser för att läsa om geodatabasen

Lista på resurser för geodatabasen. Läs om dess egenskaper och hur du kan skapa och redigera dem.

Artikeln är på engelska.

Läs artikeln →

ÖVNING

Lägg till data till ett projekt

20 minuter

Skapa kartor och scener genom att lägga till data från olika källor.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

ONLINE-KURS

Integrera data i ArcGIS Pro

1 timme

Lär dig koncepten om geodatabasen. Skapa en filgeodatabas, importera data och skapa objekt.

Kursen ges på engelska.

Starta kursen →

ÖVNING

Utforska dina data

45 minuter

Utforska dina data med hjälp av pop-up fönster, tabeller och attributfrågor. Visualisera data i ett diagram.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

ÖVNING

Geokoda en tabell med adresser

20 minuter

Geokoda adresser med hjälp av filbaserade locators och ArcGIS Online World Geocoding Service.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

E-BOK

The ArcGIS Imagery Book

Multimedia i form av en e-bok som utforskar bilddata, rasterdata och fjärranalys i ett modernt GIS.

E-boken är på engelska.

Läs boken här →

ÖVNING

Klassificera marktyper för att mäta sjöar som sinar

1 timme 15 minuter

Beräkna hur arean för sjön Poyang i Kina förändrats med hjälp av ytklassificeringar. Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

HJÄLP

Bild och rasterdata i ArcGIS Pro

Inhämtning, analysverktyg och hantering av bild och rasterdata.

Hjälpen är på engelska.

Läs artikeln →

ONLINE-KURS

Visualisering av rasterdata med hjälp av ArcGIS Pro

3 timmar

Utforska metoder för att rita upp rasterdata. Justera visningsegenskaper och förbättra prestandan.

Online-kursen ges på engelska.

Starta kursen →

HJÄLP

Väsentliga Esri-termer för bild och rasterdata

Ordlista med viktiga termer för bild- och rasterdata.

Artikeln är på engelska.

Läs artikeln →

HJÄLP

Scener

Översikt av 3D-scener. Innehåller bland annat 3D-vyer, lager, länkar, belysning och höjd.

Artikeln är på engelska.

Läs artikeln →

FILM

Dela med dig av webb-scener med hjälp av ArcGIS Pro

1 minut

Symbolsätt jordbävningar i en 3D-scen. Dela med dig av scenen via ArcGIS Online.

Filmen ges på engelska.

Se filmen →

ONLINE-KURS

3D visualisering med hjälp av ArcGIS Pro

2 timmar

Lär dig mer om karteringskoncept för 3D. Skapa, navigera och designa en 3D-scen.

Online-kursen ges på engelska.

Starta kursen →

ONLINE-KURS

Redigera 3D-objekt med hjälp av ArcGIS Pro

1 timme

Skapa och modifiera 3D-objekt. Ställ in lageralternativen för att visualisera i 3D.

Kursen ges på engelska.

Starta kursen →

ÖVNING

Extrahera takform för kommunal utveckling

1 timme 20 minuter

Bygg och modellera 3D-data kring tak i Portland i Oregon, USA, för att göra en miljöutredning.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

HJÄLP

Dela information med hjälp av ArcGIS Pro

Se vilka möjligheter du har att dela med dig av information. Dela saker på nätet, som paketerade filer eller i andra filformat.

Hjälpen är på engelska.

Läs artikeln →

ÖVNING

Dela med dig av en webbkarta

20 minuter

Konfigurera och dela med dig av en webbkarta på nätet. Se kartan online och i en mobilapp.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

ÖVNING

Bedöm brandskador med hjälp av satellitbilder

2 timmar

Visualisera bilddata, skapa ny geoobjektsklass och publicera lagret i ArcGIS Online.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

ÖVNING

Dela med dig av kartor och lager med ArcGIS Pro

3 timmar

Grundläggande arbetsflöden och koncept för att dela med dig av dina data, kartor, lager och projekt.

Övningen ges på engelska.

Starta övningen →

FILM

Dela med dig av 3D-innehåll med hjälp av ArcGIS Online

1 timme

Se ett seminarium som demonstrerar hur du bygger och publicerar 3D-scener.

Filmen är på engelska.

Se filmen →

Aktivera hela organisationen

Administrera

Låt organisationen komma igång. Ladda ner, installera och konfigurera ArcGIS Pro.

Kom igång med ArcGIS Pro →

Koppla upp

Skapa ett levande nätverk av kartor, data och information genom att koppla samman din organisation och alla medarbetare med hjälp av ArcGIS Online eller Portal for ArcGIS.

Lär dig mer om ArcGIS Online →

Anpassa och bygg ut

Anpassa och bygg ut ArcGIS Pro med hjälp av anpassad funktionalitet som du skapar med ArcGIS Pro SDK for .NET.

Läs mer här →

Automatisera

Skriv kraftfulla script med hjälp av ArcPy för att standardisera arbetsflöden och spara tid.

Läs mer här →

ArcGIS Pro Blogg

Få användbara nyheter om programvaran, skrivet av Esris egna experter.

Visa alla ArcGIS Pro bloggar →

Lösningsmallar och anpassade appar

Låt arbetet få en kickstart med färdiga lösningsmallar.

Visa alla →

Övningar för att lära dig ArcGIS

Gör övningar baserade på verkliga problem.

Visa alla övningar →

Support

Vårt supportteam finns här för dig för att besvara dina frågor och hjälpa dig lösa problem.

Visa supportsidorna →

ArcGIS utbildning

Du får tillgång till allt du behöver för ett livslångt lärande om GIS.

Visa alla utbildningar →

ArcGIS Pro hjälp

Ta reda på hur du kommer igång, använder verktygen eller bygger ut ArcGIS för att passa dina behov.

Visa hjälpen →

Esri-gemenskapen (GeoNet)

Anslut dig till gemenskapen på GeoNet för att nätverka med andra användare.

Visa alla inlägg →

Prova ArcGIS kostnadsfritt.

Klicka här

Frågor?

Välkommen att höra
av dig till oss på

0771-98 48 00