GDPR, Esri Sverige och de produkter vi säljer och marknadsför

Den 25 maj 2018 träder den nya allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Förordningen kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. I och med den nya dataskyddsförordningen ställs helt nya krav på alla system och informationen som lagras i dem.

En mycket viktig del i förberedelserna inför GDPR för oss på Esri Sverige är att jobba tillsammans med Esri i USA för att förvissa oss om att de produkter och tjänster de levererar, d.v.s. ArcGIS, uppfyller kraven i GDPR.

Läs mer om Esris GDPR-arbete