Miljöpolicy

På S-GROUP tar vi vårt ansvar att bidra till en hållbar utveckling för samhället och hela planeten på stort allvar. Alla anställda på S-GROUP agerar för att förebygga och minimera negativ inverkan på miljön genom att: 

  • Medverka i utbildningsinsatser och föra en levande dialog om miljöfrågor, med syfte att undvika negativ påverkan på miljön och för att bevara naturens resurser. 
  • Öka användandet av förnyelsebar energi genom att byta till gröna alternativ. 
  • Utföra hållbara insatser med fokus på miljön som gör att vårt fotavtryck blir allt grönare samt ger oss en ledande position inom vår bransch.  
  • I externa aktiviteter och i dialog med kunder uppmärksamma frågor som rör hållbarhet, och erbjuda oss att hjälpa de externa parterna att minska sin egen negativa miljöpåverkan.
  • Följa lagar och uppfylla krav på de marknader vi är aktiva.

Dessa målsättningar utvärderas och nya fastställs varje år, för att ytterligare förbättra vårt hållbarhetsarbete.