När du ser var, så förstår du också varför

Geografi är nyckeln till att fatta bättre och smartare beslut för en mer effektiv organisation.
Varför? Jo, för att i stort sett alla problemställningar och situationer kan kopplas till en plats. När du får se dina data i det geografiska perspektivet kommer du upptäcka nya mönster och samband som tidigare gått dig förbi. Det ger dig nya insikter och helt ny kunskap.

Symboler för platsens betydelse

När, var och hur som helst

Självklart ska du alltid få tillgång till ny kunskap på ett sätt som passar dig.

Möjligheterna med ArcGIS →

Därför finns ArcGIS-plattformen.


Symbol av portfölj

Beslutsstöd


Du har helheten i fokus

Behöver du fatta bättre beslut snabbare så behöver du hålla koll på nyckeltal och analysera trender och samband som påverkar varje aspekt av organisationens verksamhet. Det ArcGIS tillför är en geografisk dimension till dina data så att du kan upptäcka helt nya mönster som tidigare gått dig förbi. Ny kunskap som gör skillnad.

Bild på laptop med ArcGIS
Grafik över samband

Verksamhetsledning


Du behöver rätt information på rätt plats och i rätt tid

Upptäck fördelarna med att i realtid hålla koll på, spåra och rapportera händelser och aktiviteter i din dagliga verksamhet. Vare sig det gäller tjänster, leveranser, fordon eller fastigheter så kommer ArcGIS låta dig få ut mer av de data du dagligen använder. Du får mer gjort, bättre och på kortare tid.

Laptop med karta utifrån Exceldata
Grafik över idé

Kommunikation & Engagemang


Du vill skapa dialog och driva intresse

När du vill skapa dialog och driva intresse så har kartan visat sig vara ett oslagbart medium. ArcGIS låter dig enkelt integrera smarta, interaktiva kartor med värdefull information på din webbplats. Eller varför inte erbjuda dina egna appar där det kan anmälas fel eller föreslås förbättringar med hjälp av interaktiva kartor? Du gör det enkelt, och det utan att kunna programmera.

Kartgrafik som visar före och efter
Grafik av laptop

FältarbeteDu är ute i verkligheten

Oavsett varför du befinner dig utanför kontorets väggar så behöver du verktyg som låter dig veta var du ska åka, och vilken information du ska hantera när du väl kommer fram. Verktyg som fungerar oavsett det om finns uppkoppling eller inte. ArcGIS ger dig nyckelfärdiga och plattformsoberoende lösningar för alla former av fältarbete.

Mobiltelefoner med kartapp

Den sömlösa integration mot andra system säkerställer att informationsflödet till och från fält fungerar, och kanske viktigast av allt, att informationen levereras i tid. För tid är faktiskt pengar.

Grafik över anteckningsblock

Ärende & Resurshantering


Du kan fördela och kommunicera arbetet

Undrar du hur du ska balansera kostnader mot acceptabla servicenivåer? Du är inte ensam. Att hantera en stor mängd ärenden och resurser på ett effektivt sätt är en utmaning som många organisationer delar. Men får du bara tillgång till rätt information så kommer hanteringen bli enklare och mer effektiv.

Dator och läsplatta samarbetar

Vi tror att sättet att få till det på är att komplettera informationen med en karta. För, när du gör det så tydliggörs trender och problemområden på helt nya sätt. Det är information som du kan dra nytta av direkt i dagens arbete.

Ta reda på vad ArcGIS-plattformen kan göra för just dig

Möjligheterna med ArcGIS →