Geografisk analys

Upptäck och förstå nya relationer och mönster

Geografisk analys går ut på att förstå vår omvärld - att kartlägga var saker och ting finns, hur de förhåller sig till varandra, vad det sammanhanget betyder och vilka åtgärder att vidta utifrån den kunskapen.

Det är just analyserna som är hjärtat i geografiska informationssystem (GIS). Det gäller allt från beräkningar av mönster i utbredning till att finna optimala plats- och vägval till att skapa riktigt avancerade prognosmodeller.

Förstå var

Var ligger mina kontor? Var finns mina kunder? Var befinner sig mina leveransbilar? Att förstå Var handlar om att sätta världen i sitt sammanhang. Allt från att geokoda data, (det vill säga rita ut det på kartan) till att symbolsätta den på ett sätt som hjälper dig att visualisera och förstå vad just dina data visar.
Testa →

Förstå Var

Mäta storlek, form och fördelning

Hur lång är floden? Hur hög är byggnaden? Hur stor är åkern? Att mäta storlek och form visar hur stort ett objekt är eller beskriver det utifrån termer som utbredning, omkrets, längd, höjd och volym. För, att mäta är att veta.
Testa →

Mäta storlek, form och fördelning

Upptäck hur händelser och platser är relaterade

Vilka vattendrag ligger inom 10 km från en rörledning? Har andra brott inträffat på den här platsen? Att besvara frågor utifrån platsen kräver ofta en djupare förståelse för olika geografiska relationer som närhet, korsning, överlappning, synlighet och tillgänglighet.
Titta på filmen

Hitta de bästa platserna och vägarna

Vare sig du letar efter den bästa vägen för dina transporter, den bästa korridoren för att lägga ner en rörledning, eller den bästa platsen att placera en ny butik, kommer geografiska analyser hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut om vilka de bästa platserna och vägarna är.
Titta på filmen

Upptäck och kvantifiera nya mönster

Var finns det kluster av höga utgifter på elektroniska varor? Hur ser utbredningen av olika sjukdomar ut? Att upptäcka och kvantifiera mönster i data kan användas för att hitta "hot spots", extremvärden och andra naturliga datakluster samt analysera förändringar i dessa mönster över tid. Titta på filmen

Ställa prognoser

Hur kommer en skogsbrand att spridas baserat på vegetation och vind? Hur kommer en butiks storlek och reseavstånd attrahera eller skrämma bort kunder? Geografisk analys låter dig använda kraftfulla modelleringsmetoder för att ställa prognoser som ger en bättre förståelse för hur världen runt dig fungerar.

Ställa prognoser

Geografiska analyser - en central del av ArcGIS-plattformen.


Prova ArcGIS →