Cityworks – Ärendehantering av anläggningar och infrastruktur med kartan i centrum

Det som skiljer Cityworks från traditionella drift- och underhållsverktyg är systemets inbyggda relation till kartan och geografin, vilket förbättrar möjligheterna till effektiv samordning och banar väg för både besparingar och ökade intäkter.


Nyttan med Cityworks

Din verksamhet kan dra nytta av att se varje serviceärende, arbetsorder, inspektion och underhållsarbete på kartan. På så sätt får organisationen en riktigt bra bild av den totala arbetssituationen, med aktuella problem och pågående jobb kopplat till status, resurs och omkringliggande infrastruktur. Alla medarbetare – avsett om man jobbar i fält, kundtjänst eller inom administration och ledning – får tillgång till den information de behöver både i realtid och historik, när, var och hur de vill.

Se filmklipp
Om Cityworks
Stockholm Vatten använder Cityworks
Eskilstuna kommun använder Cityworks

Cityworks

Funktioner

  • Skapa rapporter med färdiga eller egna rapportmallar, eller generera ”on the fly” utifrån sökparametrar
  • Hantering för alla typer av fastighetsbaserad resurshantering för exempelvis tillstånd och licensiering eller för att se att lagar och förordningar knutna till fastighetensgränserna efterlevs
  • Långtgående möjligheter till anpassning till olika typer av organisations- och anläggningsmodeller, samt principer för ansvarsöverföring
  • Enkel integration med andra system

Nyfiken och vill veta mer om Cityworks?

Kontakta oss →