Image Analysis with ArcGIS

Lär dig om arbetsflöden för att förbättra visualisering och extrahera meningsfull information från satellitbilder, lidar och andra fjärranalysdata. Kursen behandlar olika alternativ för dynamisk rasterbearbetning tillgängliga i ArcGIS och går på djupet i bildklassificering. Du kommer använda tre klassificeringsmetoder för att kategorisera markanvändning och lära sig att avgöra vilken metod som är lämplig för ett visst projekt och dataset.
First page Analys

${ItemName}

${description}
  • Översikt
  • Innehåll
  • Målgrupp
  • Programvara
${LearnHowTo}
${courseOutline}

${audience}

${prerequisites}

${SoftwareRequirements}

Kursinformation

Pris: ${Price}

Kurslängd: ${Days} dagar

Boka kurs

Kommande kurser

${occurancesHtml}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}, ${Location}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']} - ${Location}
Denna kurs har inga fler kurstillfällen planerade under denna termin. Anmäl ditt intresse för kommande kurser genom att registrera dig för kursen (ej bindande).