Deploying Portal for ArcGIS

Lär dig driftsätta Portal for ArcGIS för att möta din organisations behov av privat och säker delning av geospatialt innehåll. Kursen introducerar de arkitektoniska modeller och säkerhetsmodeller som stöder arbetsflöden i Web GIS. För att möjliggöra ett komplett Web GIS i din infrastruktur får du lära dig att konfigurera Portal for ArcGIS och dess stödjande GIS-tjänster och komponenter för data hosting.
First page

${ItemName}

${description}
  • Översikt
  • Innehåll
  • Målgrupp
  • Programvara
${LearnHowTo}
${courseOutline}

${audience}

${prerequisites}

${SoftwareRequirements}

Kursinformation

Pris: ${Price}

Kurslängd: ${Days} dagar

Boka kurs

Kommande kurser

${occurancesHtml}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}, ${Location}

${RUN[DateRangeFormatter; ${startDate}; ${endDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']} - ${Location}
Denna kurs har inga fler kurstillfällen planerade under denna termin. Anmäl ditt intresse för kommande kurser genom att registrera dig för kursen (ej bindande).