Konsten att få hela organisationen att se geografisk information som en strategisk resurs

Intresset för vilket värde geografisk information och analys kan ge en organisation bara växer. Det är förstås spännande, men också en utmaning för alla oss som jobbar med GIS. Jag tror att nyfikenheten delvis beror på att kartor har blivit mer påtagligt tillgängliga via våra smartphones. Väldigt många använder ju faktiskt någon form av konsument-app med kartstöd mer eller mindre dagligen. Men andra starka drivkrafter är digitaliseringen, den snabba förändrings- och utvecklingstakten i samhället och inte minst den allt hårdare konkurrensen på olika plan. Det gäller, mer än någonsin, att ligga steget före sina konkurrenter. Och i det sammanhanget har många beslutsfattare snappat upp att det här med geografisk information är en outnyttjad resurs.

Många organisationer har visserligen en lång tradition av att använda GIS, men trots det är det alldeles för ofta en starkt underutnyttjad resurs och en angelägenhet främst för GIS-avdelningen. Om du är GIS-ansvarig eller på annat sätt driver GIS-frågor i en sådan organisation är det hög tid att lyfta fram, tydliggöra och driva användningen av geografisk information som en verksamhetskritisk och strategisk resurs. Figuren ovan visar vilket värde det ger organisationen.

Vikten av att mäta ROI
Nu är det med andra ord dags att gå från ett GIS-centriskt teknikfokus till att fokusera på tillämpningar och lösningar där GIS ger ett verkligt värde i alla verksamhetsdelar. För att göra det måste GIS-avdelningen mäta, dokumentera och kommunicera det värde den tillför. Att mäta ROI på era GIS-investeringar gör det helt enkelt så mycket enklare att driva GIS-användningen framåt i din organisation.

8 råd till dig som vill utveckla nyttan med geografisk information och analys i din organisation:

  1. Använd organisationens GIS-resurser till att i första hands utveckla GIS-användningen i organisationsdelar där det snabbt ger stor verksamhetsnytta.
  2. Se till att det finns tid och resurser till att följa upp, dokumentera och kommunicera den nytta GIS ger.
  3. Hitta meningsfulla mätetal, gärna tillsammans med andra delar av organisationen.
  4. Säkerställ att värdefulla erfarenheter och resultat dokumenteras.
  5. Försök inte att mäta ROI för GIS som helhet. Åtminstone inte till att börja med. Börja på projektnivå och följ insatser som ger stor nytta för många särskilt noga och strukturerat. 
  6. Använd organisationens kanaler för intern information och kommunicera regelbundet det värde och den verksamhetsnytta GIS bidrar med.
  7. Se till att bli inbjuden till ledningsgruppsmöten, eller andra interna forum för organisationens beslutsfattare. Dina dokumenterade resultat och GIS-ROI kommer nu väl till pass.
  8. Använd lika mycket tid åt att skapa och leverera GIS-lösningar med ett tydligt verksamhetsfokus som till GIS-centriska arbetsuppgifter.

Kanske kan höstens verksamhetsplanering vara startskottet för att ta nästa steg för att ge GIS den strategiska roll i din organisation som det faktiskt förtjänar? För geografisk information kan verkligen bidra på så många sätt: För att nå mål, minimera risker, optimera effektivitet och maximera resultat. Det är synd att inte låta hela organisationen ta del av det!

Sara Mattsson, marknadschef på Esri Sverige

Länktips: Oavsett om du själv vill veta mer om geografisk analys eller om du behöver hjälp att förklara för någon annan finns guiden för dig här.

Forsta sidan

Publicerat ${RUN[DateRangeFormatter; ${date}; ${EndDate}; 'j F Y'; 'sv-SE']}

${ItemName}

${shortDescription}

${description}