Geografisk data & information

Ladda ner white paper →

Geografin släpper loss den fulla potentialen i data

Mängden data ökar explosionsartat, men forskning visar faktiskt att mindre än 1% av all data kommer till användning. Ett oerhört resursslöseri med andra ord. För data kan verkligen lösa viktiga och kritiska uppgifter och problem, både löpande och på längre sikt. En framgångsrik organisation navigerar i den digitala transformationen genom att ha full koll på vilka data som är relevanta för att hantera just deras utmaningar, mål och möjligheter. En majoritet av alla data har dessutom en geografisk dimension, som gör värdet ännu större – om man utnyttjar den.

Öka värdet av data

Oavsett om data kommer från ett enkelt kalkylark i Excel, CRM, BI, big data, IoT-sensorer eller om källan är en annan tillför den geografiska dimensionen värde. Fördjupa dig i tre former av data.

Klocka och dataskärm med visualiserad data, det vill säga realtidsdata

Realtid

När data uppdateras och används i realtid blir kommunikationen bättre, smarta beslut fattas snabbare, effektiviteten ökar och risker minimeras. Eftersom allt händer någonstans är lägesinformation en naturlig komponent i ett flöde av realtidsdata. Om realtidsdata och analys

Big data granskas med förstoringsglas

Big data

Geografisk analys sätter big data i en kontext som förvandlar den till smart data. Visualisering med stöd av geografin gör omedelbart enorma och komplexa mängder data begripliga och därmed verkligt värdefulla. Här finns nyckeln till välgrundade beslut. Skapa värde med big data

Data i fält hanteras och visualiseras på smartphone och surfplatta

Fält

För många organisationer är insamling och uppdatering av data i fält en nödvändig och viktig process som berör många medarbetare. Arbetet är ofta både tidskrävande och kostsamt, men som tur är ger digitalisering av denna process snabb effekt. Läs mer och lyssna på webbinar

Digitaliseringens möjligheter

Dags att riva sina silos och göra data tillgängligt

Traditionellt hanteras som bekant data och information i silos och stuprör med separata system. Nu är det hög tid att ersätta dessa silos med en modern infrastruktur som gör det möjligt att samla, hantera, analysera och dela data och värdefulla informationsprodukter på ett effektivt sätt. IT-arkitektur för datadrivna insikter

Geodataplattform bäddar för Holmen Skogs digitala resa

För Holmen Skog har synen på geografisk data som en strategisk resurs varit vägledande i arbetet med att skapa förutsättningar för att i varje situation ge medarbetarna tillgång till både rätt information och rätt funktionalitet. Om erfarenheter från Holmen Skog

Så här funkar det

Nyfiken på hur din verksamhet får verklig nytta av data?

Ange din mailadress så skickar vi ett white paper om vad din organisation har att vinna på en ny syn på data och er IT-/GIS-miljö. I dokumentet listar vi också en rad vägledande framgångsfaktorer.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se