Driv digitalisering som skapar värde

Digitalisering handlar om att skapa en naturlig interaktion mellan människor, verksamheter, saker och ting. Det handlar om så mycket mer än teknik och att digitalisera pappersdokument, och att digitalisera en hel verksamhet är en stor förändring. För att lyckas är det viktigt att fokusera på de processer och delar av verksamheten där digitaliseringen kan skapa verkligt värde – och att veta var någonstans det är.

Dra nytta av digitaliseringens möjligheter

Genom att kombinera kunskap om var något sker, och gärna exakt när, skapas nya möjligheter att skapa och leverera värdeskapande digital transformation. Tekniken som stöttar detta är här, redo att börja användas.

Realtid

Utnyttja tekniken i realtid

Digitaliseringen möjliggörs av den snabba teknikutvecklingen. Big data och sakernas internet (IoT) hänger nära ihop och bidrar till att mer och mer data skapas. Realtidstekniken har också mognat och idag finns tekniken för att kunna följa händelser och få uppdateringar inom ett ögonblick.

Platsdata

Vet var det händer

För att företag ska kunna prestera i takt med digitaliseringens framfart behöver de erbjuda sina medarbetare moderna verktyg som kan hantera det ständiga dataflödet. Att veta var något sker är en ofta bortglömd aspekt men att kunna dra nytta av platsdata – geografisk data – blir bara allt viktigare.

Digitaliseringsresa

Var en del av innovationen

I takt med att allt fler kommer allt längre på sin digitaliseringsresa skapas nya innovativa metoder att handla med eller skapa varor och tjänster. Kombinerat med platsdata finns alla möjligheter att bättre följa kunders köpresa, finjustera transportsträckor och säkra processer, till exempel.

Digitalisera smartare

Fem fallgropar i den digitala transformationen

Beslutet är fattat och entusiasmen finns där: nu ska den digitaliseringen äntligen bli av! Öka möjligheterna att lyckas genom att undvika några vanliga misstag. Läs mer

Så ökar värdet med hjälp av geografisk data

Kraftledning

Övervakar blixtar i realtid – säkrar ström

Svenska kraftnät behöver snabbt kunna utröna om en blixt är orsaken till ett strömavbrott och var den i så fall slagit ner, för säkrare strömförsörjning. Därför flödar man in realtidsdata om blixtar från hela Nordeuropa.
Läs mer

IoT med mobil

Geografisk data bäddar för framgång

Tack vare sakernas internet, IoT, är saker och ting numer källor till nya värdefulla data. Med hjälp av GIS, geografiska informationssystem, som kan hantera platsdata, går det att se kopplingar som tydliggör tidigare dolda värden.
Läs mer

Verktyget som skapar värde av big data

Det krävs kraftfulla verktyg för att kunna hantera big data. Men om man nu har tillgång till det, vad är det egentligen för typ av information man kan hitta, dold i den stora datamängden? Läs mer

Varsågod: 3 tips för värdeskapande datahantering

Fyll i din e-post nedan så får du en länk där du kan ladda ner materialet. Vi hoppas det leder till nya insikter!

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se