En plattform för datadriven samverkan

6 avgörande framgångsfaktorer →

Bättre dialog och engagemang med stöd av geografin

Värdet av data, insikt och kunskap är ytterst begränsat om det inte delas. Vi verkar alla i en alltmer komplex värld. Förändringstakten är hög och förmågan att agera snabbt och faktabaserat är livsviktig för de flesta organisationstyper. Därför är det centralt att se till att både processer och IT-infrastruktur lever upp till kraven på en framgångsrik verksamhet idag. Nu är det hög tid att riva sina silos – både vad gäller organisation, system och data – och bli en modern, agil och datadriven organisation.

Värdet av samverkan med geografisk information

Tillgång till data via molnet

Tillgänglighet

En IT-miljö med verktyg som stödjer tillgängligheten till relevanta data och information i användarvänliga format – när och var som helst – är a och o för en modern samverkansplattform. En plattform lägger grunden

Datalager genom förstoringsglas

Tydlighet

En gemensam lägesbild underlättar alla typer av samarbete. Data som visualiseras på kartan tydliggör samband som finns dolda i databaser, tabeller och diagram. Effektiv kommunikation med kartstöd

Visualiserad data i dator, smartphone och surfplatta

Enkelhet

Användarvänliga gränssnitt är en grundförutsättning och fokuserade appar som används i en vanlig smartphone eller surfplatta gör relevant information tillgänglig för alla. Appar för samverkan

Digitaliseringens möjligheter

En karta säger mer än 1000 ord

Kartan är unik och mångsidig i sin förmåga att förenkla, förklara och förtydliga. Genom att integrera smarta, interaktiva kartor som förmedlar värdefull information i din organisations kommunikation förbättras förutsättningarna att nå igenom bruset och engagera avsevärt. Våra kunder delar med sig av sina erfarenheter

Den geografiska dimensionen driver digital transformation

Den digitala revolutionen är här. Genom att ta hävstång på tekniken för att hantera geografisk information och analys får din organisation ett kraftfullt stöd för verkligt värde av digital transformation. Riktigt vassa underlag för att fatta rätt beslut och agera snabbt är a och o i en snabbrörlig, digitaliserad värld. Om digitalisering, IoT och geografisk information

Så här funkar det

Ladda ner: 6 framgångsfaktorer för riktigt vass datadriven insikt

Ange din e-postadress så skickar vi en guide.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se