Vassa beslutsunderlag för projektutvecklare och investerare

Hur mycket lönsammare skulle en fastighet kunna bli om din organisation använde data på ett smart sätt? Ett byggprojekt är en komplex process med många aktörer, intressenter och beroenden. Med stöd av geografisk information och analys får din organisation bättre möjligheter att skapa riktigt tydliga och lättillgängliga beslutsunderlag och rapporter. Som i det här exemplet där data och analyser visualiseras på kartor för att identifiera möjligheter på marknaden och hitta det optimala läget för nästa projekt.

En projektutvecklare vill hitta det optimala läget

Projekt med ett blandat fastighetsbestånd har visat sig vara de mest lönsamma. Ett område med rätt balans i kombinationen kommersiella fastigheter och bostäder är helt enkelt mer attraktivt på marknaden. Projektutvecklaren vet vilka parametrar som har gjort tidigare projekt lönsamma och vill hitta tvilling-lägen för att upprepa framgången.

Se kartan i större format

Analysen pekar ut nya möjligheter

En geografisk analys kvantifierar nyckelfaktorer i tidigare framgångsprojekt och kan sedan hitta andra områden med samma förutsättningar. Först tittar analytikern på närområdet för att hitta fler liknande lägen. I nästa steg behöver hen sedan begränsa sin sökning genom att fokusera på platser där blandad markanvändning och bebyggelse tillåts.

Se kartan i större format

Tre lägen har vinnande egenskaper

Nu har projektutvecklaren och dennes investerare ett underlag som gör det möjligt att jämföra och utvärdera tre lägen som uppfyller deras kravspec. Vilket projekt skulle ge bäst lönsamhet med minsta möjliga risk?

Se kartan i större format

Det optimala läget kan identifieras

Med alla fakta på bordet – eller ska vi säga på kartan – vet nu både projektutvecklaren och investeraren var mixen av olika fastighetstyper kan bli helt rätt. Efter en matchning mot budget och kalkylerat risktagande kan projektutvecklingen gå in i nästa fas.

Se kartan i större format

Hämta interaktiv guide: Geografisk analys – så här funkar det

Med stöd av geografisk information och analys kan verksamheten fatta mer välgrundade beslut snabbare.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se