Långsiktigt hållbar hantering av resurser med stöd av geografin

Asset och facility management är en stor kostnad i många verksamheter. Här finns också stor potential för ökad effektivitet och reducerade kostnader. Genom att ha verklig koll på var till exempel byggnader, fordon och ledningar finns och hur de påverkas av olika faktorer kan organisationen få ut så mycket som möjligt av sina värdefulla resurser och tillgångar. Och dessutom spara pengar. Ett geografiskt informationssystem (GIS) gör, i kombination med andra system, att organisationen kan använda tillgängliga data på bästa sätt och åstadkomma just detta.

Koll på läget i facility och asset management

Ikon: Dator och smartphone med visualisering på karta

Gemensam lägesbild

Både operativt och strategiskt är det en stor fördel att alla berörda parter – egen personal, externa partners eller entreprenörer, kunder och privatpersoner – har tillgång till samma information. Gärna i realtid. Smarta kartor, användarvänliga gränssnitt och behovsanpassade appar förbättrar tillgänglighet, effektivitet och säkerhet.

Ikon: Skruvmejsel och skiftnyckel

Optimerat underhåll

Koll på var det objekt som ska underhållas och den personal som ska utföra underhållet finns och vilka förutsättningar som påverkar dem ökar träffsäkerheten i de beslut som behöver fattas. Kvalitativ och aktuell information är a och o både för den planering och arbetsfördelning som sker på kontoret, och för genomförandet ute på fältet.

Ikon: Kugghjul och pengar i hög

Effektivt resursutnyttjande

Kraftfulla beslutsunderlag bäddar för ett långsiktigt hållbart och effektivt resursutnyttjande. Miljöaspekten är viktig, liksom att reducera onödiga tidstjuvar och kostnader. Geografisk information och analys hjälper dig att se dolda mönster och upptäcka resurser som är överflödiga, felplacerade eller underutnyttjade.

Teknik för digital transformation

Man och kvinna i kontorslandskap samarbetar vid bärbar dator

En kraftfull komponent i organisationens IT-miljö

En modern IT-arkitektur och GIS-plattform gör det möjligt att få riktigt stor nytta av värdefulla data och informationsprodukter. Plattformen är naturligtvis skalbar och kan integreras med andra system. Verksamhetsnyttan ligger i bättre dataförsörjning, vassare beslutsstöd och större möjligheter till samverkan.
Om ArcGIS

Byggnadsarbetare i närbild bakifrån, iklädd varselkläder, hjälm och hörselskydd

Jobba smartare med mobilitet på fältet

Oavsett om det är resurser och tillgångar för ett industriområde, en byggarbetsplats, bostadsområde, fastighet eller något annat som ska hanteras är en sömlös, digital process för hanteringen av data kopplad till position en viktig förutsättning för kvalitet. Appar som används i en vanlig smartphone eller surfplatta underlättar, liksom möjligheten att jobba med datat offline i fält.
Ladda ner webbinar

Ärendehantering av anläggningar och infrastruktur med kartan i centrum

Det som skiljer Cityworks från traditionella drift- och underhållsverktyg är systemets inbyggda relation till kartan och geografin, vilket förbättrar möjligheterna till effektiv samordning och banar väg för både besparingar och ökade intäkter. Om Cityworks

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se