Geografisk analys nyckeln till insikt

Ladda ner interaktiv guide →

Fatta beslut som gör skillnad

Den digitala revolutionen är här och med den helt nya förutsättningar och utmaningar för alla organisationer. För att vara fortsatt framgångsrik behöver du säkerställa att din verksamhet har tillgång till en verktygslåda som gör det möjligt att snabbt omvandla data till värdefull kunskap och insikter som gör att du kan agera på rätt sätt vid rätt tillfälle. Genom att utnyttja den geografiska dimensionen i dina data släpper du loss dess fulla kraft, kan göra analyser som tydliggör komplexa samband och får på köpet värdefulla fördelar gentemot dina konkurrenter.

Datadrivna insikter utvecklar din affär

Sexkant fylld med fält i nyanser av gult, rött och blått

Datas potential

All framgång börjar någonstans. Genom att se data som en strategisk resurs kan du komma långt. Använd sedan geografisk information och analys i dina beslutsunderlag, så får du den där extra pusselbiten som hjälper dig att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Read more

Sexkant med sexkant och fält i olika färger

Stora mängder data

Det är lätt att drunkna i data. Data kan komma från ett enkelt kalkylark i Excel, CRM, BI, big data eller IoT-sensorer. Oavsett källa sätter den geografiska dimensionen andra data i sitt sammanhang och öppnar dina ögon för komplexa samband. Read more

Sexkant fylld med fält i nyanser av gult, rött och blått

Data i realtid

Grundar du dina beslut på färska data? Säkerställ att din verksamhet har tillgång till realtidsdata när och där det händer. På så sätt får du alla förutsättningar att upptäcka både hot och möjligheter innan det är för sent. För ganska ofta är tid pengar. Read more

Hämta interaktiv guide: Geografisk analys – så här funkar det

Med stöd av geografisk information och analys kan verksamheten fatta mer välgrundade beslut snabbare.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se