Smarta teknikval för datadrivna insikter

Ladda ner white paper →

Den geografiska dimensionen drivkraft i digitalisering

Rätt tekniska förutsättningar är en nyckelfaktor för verklig utväxling av digital transformation. Förändringstakten är snabbare än någonsin, både i affärsvärlden och samhället i stort, och mängden data ökar lavinartat. Det ställer krav på teknikval som gör det möjligt att omvandla data till insikt som hela organisationen sedan kan samarbeta kring och interagera med –  var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst. Ett komplement i form av GIS (geografiskt informationssystem) stärker både din organisations IT-infrastruktur och digitala transformation.

Tekniska förutsättningar för en datadriven organisation

Samverkan med stöd av plattform/portal

Destinationsportal

En GIS-plattform är ett ovärderligt nav och verktyg, som ger hela organisationen tillgång till beslutsstöd och en samarbetsplattform, både operativt och strategiskt. Bädda för framgång med en gemensam portal för geografisk information, där data organiseras och görs tillgängligt.

Portalen kan driftas i organisationens egna infrastruktur eller i en molntjänst

Olika former av visualisering av data

Gemensamma insikter

Möjligheterna till riktigt vassa analyser och beslutsunderlag är en av de absoluta styrkorna i ett modernt geografiskt informationssystem (GIS). Den geografiska dimensionen ger en unik möjlighet att verkligen använda och analysera data för att ge organisationen nya, gemensamma insikter.

Webbaserad app för analys av data

Dator, smartphone och surfplatta

Appar för alla behov

Ett ekosystem av fokuserade, användarvänliga appar som stödjer verksamhetskritiska processer tar organisationens digital transformation framåt. Så kom igång med apparna och säkerställ att organisationen kan konsumera, hantera och uppdatera värdefull information i realtid.

Appar för kontor, fält, dialog och för att bygga egna appar

Data som strategisk resurs lägger grunden

Kvalitet går före kvantitet

Dagens teknik gör det nästan för enkelt att samla på sig stora datamängder. Men som oftast går kvalitet före kvantitet även i det här fallet. Värdefull datadriven insikt kräver att din organisation har kontroll på sin dataförsörjning och ser det som en strategiskt viktig process. Först då säkras den datakvalitet och tillgång till data i användbara format som krävs. Skapa värde med data

En kraftfull komponent i organisationens IT-miljö

En modern IT-arkitektur och GIS-plattform gör det möjligt att sömlöst, och med stöd av den geografiska dimensionen, få riktigt stor nytta av organisationens data och informationsprodukter. GIS-plattformen är naturligtvis skalbar och kan integreras med andra system i en modern IT-miljö. Möjligheterna i ArcGIS

Framgångsfaktorer för verklig nytta av data

Ange din mailadress så skickar vi ett white paper om vad din organisation har att vinna på en ny syn på data och er IT-/GIS-miljö. I dokumentet listar vi också en rad vägledande framgångsfaktorer.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se