Optimera försörjningskedjan med stöd av geografisk information

Vad vore dagens samhälle utan väloljade försörjningskedjor? Den verklighet du verkar i blir alltmer komplex och det för med sig nya utmaningar. En effektiv supply chain är idag därför i allra högsta grad datadriven. Genom att spegla verksamhetens supply chain, och alla faktorer som påverkar den, digitalt får du de bästa förutsättningar att förstå, planera och förutse händelser, fatta rätt beslut och agera snabbt. Idag är det helt enkelt kritiskt att ha koll på läget – strategiskt, taktiskt och operativt.

Digitaliseringens möjligheter i supply chain

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Optimera

Konjunkturförändringar och ändrade marknadsförutsättningar gör att försörjningskedjan kontinuerligt måste optimeras. I kombination med den snabba digitaliseringen av samhället ställs därför helt nya krav på beslutsfattande. Att då kunna koppla den geografiska dimensionen till den egna verksamheten gör att du kan visualisera och överblicka komplexa samband inom allt ifrån körtider och servicenivåer till transportutnyttjande och lagerhållning.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Spårbarhet

Genom att visualisera hela kedjan av relationer och beroenden kan du spåra produkter från råvara och leverantör till produktion, distribution och slutkund. Den geografiska dimensionen tillför nya möjligheter att analysera data baserat på potentiell risk och komplexa scenarier, och på så sätt förutse och undvika problem innan de inträffar. Det i sin tur ger större effektivitet, bättre kommunikation och minimerar negativ påverkan på varumärket.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Realtid

Att använda realtidsdata på ett smart sätt ger konkurrensfördelar. Oavsett om du ska utveckla er supply chain långsiktigt eller agera på händelser här och nu, möjliggör realtidsdata i en geografisk kontext kortare svars- och reaktionstider och förbättrad servicenivå. Varningar i realtid om allt ifrån väder, naturkatastrofer, trafik och infrastruktur gör skillnad operativt, men ger också underlag för strategiska beslut. Mer om realtidsdata och analys

Inspiration

Två män i hjälm i samtal på tillverkande industri

Fördelarna med en digital kopia av fysisk supply chain

Försörjningskedjans beståndsdelar blir i allt högre grad sammankopplade enheter som dessutom i sig genererar data. Genom att skapa en digital kopia av din fysiska supply chain skapar du förutsättningar att använda all relevant data för att bättre förstå och agera på situationer och förutsättningar i realtid.
Om verktyg och förutsättningar att agera snabbt och rätt

Interiör från fordon i trafik där surfplatta med karta används av föraren

Digitaliserad fältprocess tillgång för effektiv supply chain

Försörjningskedjan är i stora delar mobil. Därför måste det vara att möjligt både att konsumera information, och att hantera och ajourhålla data i ett sömlöst flöde på ett effektivt och säkert sätt när och där det behövs. Det sparar både tid och pengar, och borgar dessutom för kvalitetssäkring i kedjan.
Appar för arbete på fältet

Potentialen i datadrivna insikter

Data i allmänhet och geografiska data i synnerhet är en underutnyttjad resurs i de flesta organisationer. Potentialen är enorm när system integreras, data kombineras och blir värdefull datadriven insikt. Komplexitet är inget hinder när du använder den geografiska dimensionen för att omvandla data till exempelvis kraftfulla prognoser, förutsäga risker eller förstå vad som krävs för att effektivisera. Vilka viktiga insikter går din organisation förbi?

Så här funkar det

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se