Mässa Smarta samhällen

22-23 november, Kista

Möt oss på mässa

Vill du veta mer om hur geografin kan skapa oanade insikter och bidra till ett smartare samhälle? Arbetar du med frågor som rör stadsplanering, samhällsbyggnad, digitalisering, miljö och hållbarhet? Då ska du besöka oss den 22-23 november när vi deltar på Smarta städer-mässan i Kista.

Smakprov från föredrag

Datadrivna insikter bygger smartare samhällen

Dagens uppkopplade samhälle skapar stora datamängder av information som kan ge oss helt nya insikter. Det finns stora möjligheter med att använda data för att skapa innovation och ta välgrundade beslut för att skapa bättre livsmiljöer – både utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar.

Samverkan mellan människa och teknik

De organisationer som ligger i framkant inom området har med hjälp av tekniken effektivt kopplat ihop människan med informationen från samhället, detta för att kunna skapa nya insikter hos medborgare, företag, tjänstemän och beslutsfattare. Geografiska informationssystem (GIS) är en av nycklarna till att detta kan ske.

Geografisk grund

GIS-plattformen möjliggör dataintegration av till exempel Big data, IoT, realtidsdata, och visualisering, analys och modellering som bidrar till insikter som påverkar planering för utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Välkommen till föredraget under mässans konferensdel, där vi berättar mer!

Besök Smarta städers webbsida för mer information

Klicka här →