Vi levererar ditt bästa GIS

Vi ger dig rätt kompetens från våra konsultteam, anpassat efter vilka behov du och din verksamhet har och vilka utmaningar ni står inför. Våra experter är redo att hjälpa dig att lösa komplexa tekniska utmaningar och skapar förutsättningar för att verksamheten ska få ut det mesta och bästa av investeringen i GIS.


Kompetens för alla behov

Vår GIS-kompetens är både bred och djup, och naturligtvis ständigt uppdaterad på det senaste. Vi har de resurser du behöver oavsett om du ska implementera en helt ny GIS-lösning, utveckla och sprida ditt GIS inom organisationen, integrera GIS i befintliga affärssystem eller om du behöver hjälp att förvalta ditt GIS. Naturligtvis jobbar vi med GIS i och för alla typer av miljöer desktop, server, webb och mobilt.


Alla typer av projekt

Vi guidar dig genom hela projektet från jobbet med GIS-strategi och rekommendationer till utveckling och implementation av en GIS-miljö och lösning som passar din verksamhet. Men vi kan också stötta dig i utvalda och specifika uppdrag. Vi sätter helt enkelt samman den bästa mixen av GIS-konsulter, utvecklare och projektledare för att stötta dig i dina GIS-utmaningar.

Behöver du hjälp? Vi kommer till dig

Kontakta oss →