Lär och inspireras av vad andra gör

Här samlar vi exempel på hur våra kunder använder kartor och GIS (geografiska informationssystem) för att hålla koll på verksamheten, fatta beslut, samarbeta och kommunicera bättre och mer effektivt.

"Vi har fått helt nya möjligheter att leda och styra verksamheten. Dessutom slipper vi en massa pappersarbete, vilket sparar otroligt mycket tid och pengar."

Örjan Nilsson, Projektledare på Sveaskog

Lantmäteriet använder webbkartor i ArcGIS

Effektivare samordning med webbkarta

Lantmäteriet arbetar med gemensam översikt i karta för att planera, prioritera och samordna smartare. GIS ger översikt som effektiviserar

Sandvik stålverk

Sandviks papperskartor byts mot smarta digitala

Med internationella standarder och digitalisering skapar modern GIS-teknik värde i verkligheten. Viktig förändringsprocess har kommit långt

Anna Nordlöv, Sweco, visar

Student testar GIS-metod med Sweco

Studenten Anna Nordlöv har tagit fram en metod för att analysera mjuka värden inom stadsutveckling. Analysmetod ger Sweco nya insikter

Så migrerade Holmen till ett modernt GIS

Att besluta sig för en strategi och göra ett bra planeringsarbete var viktigt för att Holmen skulle lyckas. Lisa och Emil på Holmen berättar

Staty och rådhus i Helsingborg

Stad gör data tillgängligt för alla som behöver det

I Helsingborg arbetar man efter en metodik som gör det möjligt att sprida GIS och data i hela organisationen.
Drar nytta av tekniken för att effektivisera

Supply chain

Spårbarhet i produktkedjan gör fler till vinnare

Med hjälp av GIS har den här kunden detaljkoll i sin supply chain. Inte bara kunden själva drar nytta av det. Miljön vinner på kunds spårbarhet

Sveaskog skapar symbologi som är lika för alla

Sveaskog har insett värdet av gemensam symbologi och uppdaterar nu alla sina webbkartor. Tillgängliggör korrekt information

Site Selection

Kund använder GIS för att garantera rätt val

Med stora investeringar att det inte är ett alternativ att fatta fel beslut när det kommer till site selection. Hittar rätt plats för nya etableringar

Collector i fält

Fältapp ovärderligt verktyg i försvarsövning

För militärövningen Aurora använde man Collector både för rekognosering och skadehantering. Läs mer

Inventering vid väg

Trafikverket väljer app vid inventering längs vägarna

Under 2017 påbörjade Trafikverket ett större inventeringsarbete. Som teknisk hjälp valde de en enkel app. Läs mer

Karta visar byggnation

Stad har effektivare dialog med invånare via kartor

Helsingborg använder kartor för att enklare förklara och visa hur när stadsutveckling pågår. Helsinborg berättar med kartor vid ombyggnation

Mattias Bovin

Metria använder ArcGIS Pro för att göra gröna analyser

Genom att skapa modeller av verkligheten bidrar Metria till ett grönare och hållbarare samhälle. Läs mer

Använder Collector i skog

Förenklar fältarbete och datahantering

Med digitala verktyg i skogen håller Sveaskog sin data uppdaterad och kvalitetssäkrad. Läs mer

Kraftledning

Koll på blixtar ger säkrare strömförsörjning

Svenska Kraftnät övervakar sommarens alla blixtovädren i realtid för att hålla landets kraftledningar säkra och igång. Läs mer

Hand i vit handske håller spruta, i bakgrunden stenig strand

Renare kust med enkel karta

Den enkla Strandstädarkartan bidrar till att fler frivilliga städar kusten i Bohusläns strandkommuner. Läs mer

Karta med gula och gröna prickar över Mellansverige

Krismyndighet testar beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) övar inför kris med allmänhetens hjälp. Läs mer

Tre smartphones med kartappar

GIS-portal gör data tillgänglig för alla

Holmen Skog hanterar data smart och strategiskt, och skapar på så sätt snabbt värde för användarna. Läs mer

Närbild på karta med ortsnamnet Uppsala i fokus

En strategisk resurs för hela organisationen

Uppsala kommun utvecklar organisationens användning av GIS med Esri Sverige som GIS-partner. Läs mer

Dataskärm med karta och kalkylark i Excel

GIS på hemmaplan – kartor i Excel

Västerås stad låter Excel-användare göra kartor på egen hand direkt i välbekanta Microsoft Excel. Läs mer

Del av gränssnitt för ArcGIS Open Data

Dataportal blir nyckel till en guldgruva

Kalmar kommun effektiviserar processen för öppna data och förenklar samarbete med ArcGIS Open Data. Läs mer

Gränssnitt med karta och data

Knutpunkt för planering, styrning och uppföljning

Kartbaserad webbportal ersätter ett omfattande administrativt arbete hos Sveaskog. Läs mer

Gränssnitt för fältinventering med kartstöd

Fördelarna med att använda paddan i fält

Kalmar läns museum slänger papper och penna – sparar 3 timmars arbete per dag och person. Läs mer

Gränssnitt för ärendehantering med kartstöd

Effektiv ärendehantering med stöd av kartan

Med tillgång till rätt information kan kundtjänst på Samhällsbyggnad Gävle direkt lösa 75% av alla ärenden. Läs mer

Gränssnitt för gemensam lägesbild med kartstöd

Interaktiva kartor – ett kraftfullt beslutsstöd i kris

Räddningsledningen vid branden i Västmanland 2014 följde nästintill i realtid vad som hände i fält. Läs mer

Story Map, gränssnitt med karta och foto

Bättre och tydligare kommunikation och dialog

Webbkartor ger Karlskrona kommun en modernare, snyggare och mer kraftfull webb. Läs mer

Vill du veta mer om hur GIS kan hjälpa din organisation?


Kontakta oss så ringer vi dig