Krismyndighet testar beredskap

Om en kris uppstår där man snabbt behöver hantera stora mängder data under kort tid behöver tekniken och processerna redan finns på plats. Bästa sättet att veta att det funkar är att öva – innan något allvarligt inträffar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) övar med allmänhetens hjälp via så kallad crowdsourcing.

"De största fördelarna med att använda GIS-tekniken är att resultatet kan visas visuellt på en karta direkt. Analysen kommer nästan före svaren och ger omedelbar återkoppling."

Ann-Charlotte Nylén, GIS-expert på MSB

VMA blev testpilot

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ljuder fyra gånger om året över i stort sett hela landet. MSB hanterar signalen. De har länge samlat in återkoppling över hur den når fram men man har saknat den geografiska aspekten kring var: var hördes signalen och var hördes den inte? Det gjorde VMA till den perfekta testpiloten när MSB under 2015 skulle börja öva på datahantering via crowdsourcing.

Resultat direkt

Medborgare uppmanades under signaltesterna att markera på en karta var de var när signalen hördes - eller om de inte hörde signalen alls.

- De största fördelarna med att använda GIS-tekniken är att resultatet kan visas visuellt på en karta direkt. Analysen kommer nästan före svaren och ger omedelbar återkoppling, säger Ann-Charlotte Nylén, GIS-expert på MSB.

Numer en del av rutinen

Övningarna pågick under ett drygt års tid. Sedan början av 2017 anser MSB att man har hittat en process och ett verktyg som är redo för den reguljära verksamheten. Man fortsätter att öva i samband med signaltesterna men anpassar numer frågorna efter vilken input man vill ha från allmänheten vid varje givet tillfälle.

Se resultatet från MSB:s övning den 6 mars 2017 här.

Vill du veta mer?

Mats Fröjdenlund berättar mer om hur din verksamhet kan arbeta smartare med förberedande arbete med hjälp av geografisk information. Fyll i din e-post så kontaktar vi dig.

Mats Fröjdenlund

KAM Defence and National Security

Tel: 026-15 05 37