I Helsingborg är rätt information tillgänglig för de som behöver det

För Helsingborg stad är det viktigt att hålla invånarna informerade om vad som sker i staden, likväl som att ha en levande medborgardialog. För att lyckas har staden implementerat det geografiska informationssystemet ArcGIS brett i organisationen. På så vis är både medarbetare och medborgare uppdaterade på vad som sker och är på gång.

"Vi vet vilken data som finns och vad vi kan tillgängliggöra för andra. I och med det får vi en bättre gemensam lägesbild som är öppen och tillgänglig för så många som behöver det."

Torbjörn Johansson, tf IT/GIS-chef i Helsingborg

Kunden berättar

Senita Snygg och Torbjörn Johansson jobbar båda med GIS i Helsingborg men på helt olika sätt. Senita hjälper dagligen invånare med frågor utan att ha någon GIS-bakgrund. Hon kan göra sitt jobb så bra tack vare det sätt Torbjörn med kollegor på IT/GIS-enheten valt att implementera ArcGIS.

Se filmen ovan eller läs hela intervjun här.

Metodik nyckeln till framgång

Ställs inför stora utmaningar

Det är inte lätt att ansvara för driften av en stad eller kommun. Beslut behöver fattas utifrån uppdaterade fakta, gärna efter att medborgarna haft möjlighet att tycka till om det som påverkar dem. Och när det är dags att genomföra beslut behöver intressenter få tillgång till ny information löpande. Helsingborg tar hjälp av modern teknik för att på ett smartare sätt hantera stadens behov.

Smarta metoder drar nytta av tekniken

Med en modern implementation av ArcGIS-plattformen, ett geografiskt informationssystem, ser Helsingborg till att deras data är uppdaterad och tillgänglig för de som behöver det, när de behöver det. Men stadens nyckel till framgång ligger egentligen inte i själva tekniken utan i att de arbetar efter metoder och processer som gör att de använder den moderna plattformen på bästa sätt.

Effektivare stad med tillgänglig data

Fördelarna som Helsingborg får genom GIS-plattformen är många. Risken för missförstånd minskar när alla som behöver det har tillgång till samma och uppdaterade data. Tillgång till rätt data gör i sin tur att arbeten och projekt kan planeras effektivare. Det sparar tid och pengar. Och invånare trivs bättre när de har möjlighet att bidra till beslut som påverkar dem, bara för att nämna några fördelar.

Inspireras av fler stadsnära exempel

Helsingborg har koll med hjälp av GIS

Helsingborg har effektivare medborgardialog med hjälp av kartor

Helsingborg stad använder kartor och en 3D-film för att informera och engagera invånarna när staden växer och paradgatan byggs om under ett par års tid. Följ med in i framtiden: både stadens och inom GIS-tekniken!
Berättar om ombyggnation med kartor och 3D-film

Helsingborg använder Story Maps i upphandling

Live-testar hur data bäst laddas upp till Story Map

I Helsingborg räds medarbetarna inte att testa det som är nytt, inte ens om det behöver sker live. Som när de behöver ta reda på vilken metod som funkar bäst när data ska laddas upp till en karta för användning inom upphandling.
Dessa tre metoder testas

Uppsala kommun ser på geografisk information med nya ögon

Det är först när fokus flyttar från teknik till nytta som GIS:et verkligen kommer till sin rätta. För att komma åt alla möjligheter som finns i Esris ArcGIS-plattform har Uppsala kommun gått in i ett partnerskap med Esri Sverige. Ser GIS som en strategisk resurs för hela organisationen