Hittar rätt plats för nya etableringar

Data och rätt läge grunden för lyckad site selection

För att en ny etablering ska generera de vinster som krävs är det avgörande att välja rätt läge, och att göra det på första försöket. Samtidigt är site selection - att välja rätt plats - komplicerat och består ofta av en uppsjö parametrar. Demografiska data kan vara en del, bra infrastruktur en annan. De smartaste besluten fattas när man, utifrån kvalitativa data och analyser, direkt på en karta kan se exakt var den bästa platsen finns. Precis som den här kunden gör.

Visualiserar rätt läge på karta

Nyetablering ställer olika krav i varje land

En stor kund verkar över hela jordklotet. En viktig del av verksamheten handlar om att välja rätt läge för etablering av servicebyggnader för en professionell arbetsgrupp. Eftersom verksamheten sträcker sig över flera länder skiftar såväl lagar och regler som infrastruktur, konkurrens, miljö och språk. Alla dessa parametrar måste tas i beaktande när en ny plats ska väljas ut.

Analys av krav visualiseras på karta

När det ska fattas beslut om ny etablering av byggnad skapar kunden en kravprofil. Den tar hänsyn till både interna och externa aspekter, såsom marknaden och politiska beslut idag kontra möjliga framtidsscenarios. Sedan utför kunden en rad analyser vilka visualiseras på en karta i ett geografiskt informationssystem, GIS. Det gör att kunden direkt kan se vilken plats som är det bästa alternativet.

GIS:et garanterar lyckad etablering

Insikterna kunden får från analyserna är en förutsättning för att lyckas med etableringen. Eftersom underlaget är så komplext krävs enorm datorkraft för att klara av alla uträkningar och ta fram olika scenarios. GIS:et utgör en garant för en lyckad etablering. Eftersom analyserna bygger på objektiva uträkningar elimineras även beslut baserade på magkänsla till förmån för beslut utifrån fakta.

Välj rätt läge direkt

Identifiera bästa platsen direkt på en karta

Det är komplext att besluta vilket läge som är det rätta vid nyetablering. Många olika data och information behöver samköras och analyseras. Genom att dra nytta av ett geografiskt informationssystem, GIS, går det att visualisera direkt på en karta vilken plats som är optimal. Välj rätt plats för ny etablering

Guide: Så funkar geografisk analys

Vi går igenom alla steg i en analys för etablering och visar fördelarna med en analys där geografin får ta plats.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se