Sveaskog inför gemensam webbkarta och symbologi för bättre kommunikation

På Sveaskog har under åren system växt fram åtskilda från andra. Det har lett till att kartor och symbologi skiljer sig åt mellan olika system. Trots att två individer på varsitt håll tittar på samma geografiska utsnitt kan alltså samma typ av information vara visualiserad olika. För att råda bot på detta genomförs ett projekt som ska leda till en gemensam kartbild för alla.

"Den gemensamma webbkartan och symbologin gör det lättare att kommunicera mellan yrkesgrupper. Man tittar på ett område och ser samma sak."

Mattias Tengbrand, systemspecialist på Sveaskog

Inför gemensam symbologi

webbkartografi

Sveaskog går från flera olika symbologi till en gemensam.

Skapar gemensamt kartspråk

Olika visualisering riskerar missförstånd

Yrkesgrupperna på Sveaskog använder system och kartor där symbologin inte stämmer överens mellan varandra. När till exempel avverkningsledare och maskinförare pratar med varandra kan symboler och färger på en karta betyda olika saker vilket ökar risken för missförstånd.

Mattias Tengbrand, systemspecialist på Sveaskog

Tar fram symbologi som är samma för alla

Genom att dra nytta av breda och tillämpbara karttjänster i ArcGIS tar Sveaskog nu fram en ny och systemgemensam symbologi och webbkarta. Det är även till nytta i ett större förändringsprojekt där ett gammalt produktionssystem, gemensamt över alla yrkesgrupper, håller på att ersättas.

Gemensamt språk, förberett för framtiden

Den mest uppenbara fördelen med en gemensam karta att alla användare pratar samma språk, vilket såklart minskar risken för missförstånd. Dessutom är den gemensamma webbkartan förberedd för framtiden; när nya system köps in används samma symbologi och ny behöver inte tas fram.

Lars Johansson, förvaltningsledare för team skogliga system

Kunden berättar mer

Lars och Mattias är initiativtagarna bakom den gemensamma webbkartografin på Sveaskog

Lars Johansson och Mattias Tengbrand är kollegorna som tillsammans ligger de både bakom projektet att skapa en gemensam webbkartografi för Sveaskog. Driver projekt för att förbättra symbologin

Intervju med utvecklare på Sveaskog

Johan Ekenstedt är verksamhetsutvecklaren på Sveaskog som brinner för god teknik. Han ser fördelarna med att dra nytta av lösningarna i ArcGIS Pro och i den här intervjun berättar han mer. Utvecklar med ny teknik