En strategisk resurs för hela organisationen

Uppsala kommun ser på geografisk information med nya ögon. En av orsakerna till det är insikten om att geodata bidrar till tydligare beslutsunderlag, effektivare informationsflöden, större möjlighet till delaktighet, dialog och samarbete, och dessutom släpper loss innovationskraften i hela organisationen. Det är kort sagt en strategisk resurs som när kommunen använder den rätt och samarbetar över organisatoriska gränser skapar effektivare processer och större förståelse inom verksamheten. För att uppnå det har fokus flyttas från tekniken till användarna och nyttan. Det gör Uppsala kommun i ett nära samarbete med en GIS-partner, nämligen Esri Sverige.

"Det här är ett partnerskap som sträcker sig förbi införandet av tekniska lösningar. Vi samarbetar nära med fokus på användaren och nyttan. I partnerskapet gör vi varandra bättre."

Sara Johansson, GIS-strateg i Uppsala kommun

Att välja en hållbar lösning

Uppsala kommun vill bli bäst i Sverige på att använda GIS (geografiska informationssystem) och geografisk information. Det kräver en nystart med en strategiskt hållbar lösning att stå på, både vad gäller kunskap och teknik. Kommunen är en komplex organisation där geografisk information och analys ger nytta och mervärde i alla organisationsdelar. Genom att samarbeta med en GIS-partner istället för att köpa separata tekniska lösningar har kommunen skapat förutsättningar att nå sin målbild om en organisation där all geografisk information är lättillgänglig oavsett organisationstillhörighet och smart användning av kartan bäddar för bättre och skarpare beslut.

Att välja GIS-partner

En GIS-partner levererar inte bara en komplett, modern teknisk plattform. Partnerskapet innebär också ett nära samarbete där Esri Sverige som partner bidrar med kunskap och verksamhetsutveckling på både en strategiskt och taktiskt nivå. GIS-partnern deltar aktivt i arbetet med att utveckla och öka nyttan med den geografiska dimensionen i hela organisationen. För när det kommer till kritan, i det dagliga arbetet, gäller det att använda GIS-plattformen för att hantera insamling, lagring, bearbetning och spridning av geografisk information på ett optimalt sätt.

Läs även: Uppsala kommun om sitt GIS-partnerskap med oss i IDG:s CIO

Uppsala kommun valde Esri Sverige som sin GIS-partner. Vi berättar gärna mer om vad vi och GIS kan göra för din organisation.


Kontakta oss