5 steg för att sprida nyttan med geografisk information

Du som redan jobbar med GIS sitter på en guldgruva av information och kunskap. Kollegor på andra avdelningar har redan GIS i sin ficka och använder det dagligen via sin smartphone utan att riktigt veta om det. Men har de tillgång till tillförlitlig information och får de ut så bra beslutsunderlag som de skulle kunna få? Här är vårt tips till dig som vill ta nästa steg för att sprida verklig nytta med den geografiska dimensionen till nya delar av din organisation.

Din lathund

  1. Fundera på hur du med din kompetens, organisationens data och era GIS-verktyg kan göra skillnad.
  2. Träffa verksamheten. Ta kontakt med avdelningar som inte redan använder GIS, men som kan ha nytta av det.
  3. Diskutera vad som behövs. Ställ frågor om avdelningens utmaningar, behov, strategier och beslutsstöd. Fråga hur de får fram sina beslutsunderlag idag. Men prata inte teknik, visa inget GIS.
  4. Prioritera behov där GIS kan göra skillnad och skapa informationsprodukter som löser verkliga problem för avdelningen. Det vill säga gör analyser och presentera data på sätt som gör att de får ny kunskap och nya insikter.
  5. Publicera informationen så att den blir lättillgänglig, t.ex. på ArcGIS Online

Behöver du ett bollplank? Vi hjälper gärna till.