Bädda för långsiktig lönsamhet och effektivitet

Ladda ner white paper →

Skapa förutsättningar för värdefulla datadrivna insikter

Data är en underutnyttjad resurs i de flesta organisationer. Starka drivkrafter som digitaliseringen, den snabba förändrings- och utvecklingstakten i samhället och inte minst den allt hårdare konkurrensen på olika plan gör att alla söker nya vägar för att ligga steget före sina konkurrenter. Geografisk analys sammanlänkar data från olika källor och skapar nya insikter som kan delas på alla nivåer i organisationen på ett effektivt sätt. Resultatet blir ovärderliga beslutsunderlag, som i slutänden leder till välgrundade beslut.

Nyckeln till vassa beslut

Blå sexkantig ikon med smartphone, dataskärm och surfplatta

Datahantering

Datas värde begränsas när de hanteras i separata databaser utan koppling till varandra. Potentialen är däremot enorm när system integreras, data kombineras och blir värdefull datadriven insikt. Värdet blir ännu större när den geografiska dimensionen i data utnyttjas.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Analys

Smart analys är kritiskt för att stödja de flesta organisationer i jakten på effektivitet och lönsamhet. Genom att dra nytta av kraften i organisationens geodata kan du förstå möjligheter och se risker, göra kraftfulla prognoser och planer, testa olika scenarier och mycket mer.

Blå sexkantig ikon med två pratbubblor

Dela information

Idag är det kritiskt att hela organisationen har tillgång till aktuell, överskådlig information i användarvänliga gränssnitt och appar – när och där den behöver det. Självklart ska informationen vara aktuell och kvalitetssäkrad, gärna i realtid.

Nyfiken på hur din verksamhet får verklig nytta av data?

Ange din mailadress så skickar vi ett white paper om vad din organisation har att vinna på en ny syn på data och er IT-/GIS-miljö. I dokumentet listar vi också en rad vägledande framgångsfaktorer.

Kontaktperson

Sara Mattsson

Tel: 08-655 32 76
sara.mattsson@esri.se