Optimera ert butiksnät

Förbättra era beslutsunderlag inför nyetablering, förändringar i sortiment eller omstruktureringar i butiksnätet. Få en bild av ert butiksnät, lojalitetsdata, konkurrenssituation, köpkraft och andra faktorer som har betydelse för lönsamheten i era butiker.

Marknadsbedömning

Många faktorer spelar in när en etableringsmöjlighet ska värderas; finns tillräcklig köpkraft i området från vår målgrupp, hur ser konkurrensen ut, hur ska logistiken fungera, tillgängliga lokaler/tomter. Geografisk affärsanalys tydliggör alla mönster och faktorer som är avgörande för er i en gemensam visuell marknadsbedömning av läget.

Hämta guide: 4 steg för lönsammare butiksnät

En visualiserad, interaktiv guide som konkret visar hur beslutsunderlag ger nya insikter om kunder och konkurrenter, upptagningsområden och val av etablering. Fyll i din e-post så skickar vi en länk till guiden.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se