GIS i skolan

Utbildning för en ljusare framtid

GIS bidrar med en ny dimension – den geografiska – för lärare och pedagoger att använda i undervisningen i de flesta ämnen. Det blir ett verktyg som ger studenter i alla åldrar chansen till värdefull kunskap och insikt om sin omvärld på ett nytt, engagerande och utvecklande sätt.

Esri erbjuder speciella licensvillkor och prissättning till kvalificerade utbildningsinstitutioner och individer för användning i lärande och vetenskaplig forskning.

Grund- och gymnasieskolor

Esri ger grundskolor och gymnasieskolor kostnadsfri tillgång till användarvänliga webb- och mobilappar i ArcGIS Online samt ArcGIS Desktop Advanced och de mest populära tilläggen. Tekniskt stöd och obegränsad tillgång till e-lärande ingår också. Licensalternativet är tillgängligt i kvantiteter på 50, 500 eller 2000.

Högskolor och universitet

Licenser för högskolor och universitet ger tillgång till ArcGIS-plattformen till all personal och studenter för lärande och forskning. Tekniskt stöd och obegränsad tillgång till e-lärande ingår också. Olika alternativ finns tillgängliga för både enskilda och flera institutioner.