Bygg & fastighet

Koll på läget genom fastighetens hela livscykel ger konkurrensfördelar

I en tid av byggboom och allt vad det för med sig i form av krav på effektivitet, hållbarhet och lönsamhet gäller det att ha koll på läget. Med stöd av datas geografiska dimension och analys skapar du förutsättningar för bättre översikt, effektivare arbetssätt och minskade risker genom fastighetens hela livscykel. I takt med digitaliseringens genomslag blir förmågan att omvandla data till värdefull kunskap helt enkelt en allt större och viktigare framgångsfaktor.

Fördelar i byggprojektets alla faser

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Planera

Innan du sätter spaden i jorden gäller det att fatta smarta beslut. Med stöd av analys och visualisering i både 2D och 3D skapar du förutsättningar att från ett tidigt skede modellera, testa och kommunicera olika scenarion. Genom att använda den geografiska dimensionen i interna och externa data får du de bästa möjligheter att säkerställa effektiva arbetsflöden och att lagar och regelverk efterföljs.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Bygga

Bristande koordinering kan bli kostsamt, både ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Inte minst i en bransch där tempot är högt är digitala kartor som visualiserar information om status för kritiska arbetsflöden och resurser till stor hjälp för att leda och fördela arbetet. Genom att använda realtidsdata säkerställer du dessutom att alla berörda alltid har en gemensam aktuell bild av läget.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Förvalta

När bygget är klart är det dags att visa resultat. I den här fasen är det viktigt att ha koll på både marknaden och de egna resurserna. Genom att använda geografiska data i smarta analyser, rapporter och dashboards skaffar du dig i rollen som fastighetsförvaltare de bästa förutsättningar att fatta välgrundade beslut om allt ifrån marknadsföring till underhåll och därmed värdefulla konkurrensfördelar.

Potentialen i datadrivna insikter

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Data

Kombinera data från egna system och externa data om till exempel marknad, demografi, infrastruktur, resurser och miljö med en geografisk dimension. Potentialen är enorm när data blir värdefull insikt.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Analys

Nyckeln till nyttan med data ligger i smart analys. Geografisk analys tillför möjligheten att skapa lättillgängliga och vassa visualiseringar, prognoser och beslutsunderlag som öppnar ögonen för nya komplexa samband.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Samverkan

En IT-arkitektur som möjliggör för hela organisationen att dra nytta av värdefulla informationsprodukter i sin vardag är grunden. Appar och användarvänliga gränssnitt gör dem tillgängliga när och där de behövs.

BIM & GIS – en oslagbar kombination

Dra nytta av det bästa av två världar

Det finns mycket att vinna på att förstå en fastighet utifrån en geografisk kontext. Hemligheten ligger i att genom hela livscykeln kombinera GIS och BIM. Det minskar risken för felaktiga beslut och prioriteringar, underlättar planering och logistik, och skapar bättre förutsättningar för alla parter att ha koll på och kommunicera projektstatus. Skanska UK om BIM och GIS i byggfasen

Kommersiella fastigheter

Stöd för beslut, prognoser och uppföljning

Använd geografisk information och kartor för att få klarhet i komplexa frågeställningar om exempelvis utvecklingen av fastighetsportföljen, beläggningsgrader, intäktsnivåer och risknivåer vid stora investeringar som förvärv eller nybyggnation. Värde för företag som jobbar med kommersiella fastigheter

En plattform för analys och samverkan

Värde för hela organisationen

Som portallösning baserad på en modern IT-arkitektur, gör ArcGIS värdefulla data och beslutsunderlag tillgängliga när och där de behövs.
Möjligheterna med ArcGIS-plattformen

Data för verksamhetens behov

ArcGIS-plattformen är ett ovärderligt nav och verktyg för hantering av geografisk information för hela organisationen, oavsett roll och ansvarsområde.
En introduktion till geografisk data

Så här funkar det

Nyfiken och vill veta mer?

Vi berättar gärna mer om vad geografisk information och analys kan göra för din verksamhet. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.