Koll på läget genom fastighetens hela livscykel ger konkurrensfördelar

I en tid av byggboom och allt vad det för med sig i form av krav på effektivitet, hållbarhet och lönsamhet gäller det att ha koll på läget. Med stöd av datas geografiska dimension och analys skapar du förutsättningar för bättre översikt, effektivare arbetssätt och minskade risker genom fastighetens hela livscykel. I takt med digitaliseringens genomslag blir förmågan att omvandla data till värdefull kunskap helt enkelt en allt större och viktigare framgångsfaktor.

Fördelar i byggprojektets alla faser

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Planera

Innan du sätter spaden i jorden gäller det att fatta smarta beslut. Med stöd av analys och visualisering i både 2D och 3D skapar du förutsättningar att från ett tidigt skede modellera, testa och kommunicera olika scenarion. Genom att använda den geografiska dimensionen i interna och externa data får du de bästa möjligheter att säkerställa effektiva arbetsflöden och att lagar och regelverk efterföljs.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Bygga

Bristande koordinering kan bli kostsamt, både ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Inte minst i en bransch där tempot är högt är digitala kartor som visualiserar information om status för kritiska arbetsflöden och resurser till stor hjälp för att leda och fördela arbetet. Genom att använda realtidsdata säkerställer du dessutom att alla berörda alltid har en gemensam aktuell bild av läget.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Förvalta

När bygget är klart är det dags att visa resultat. I den här fasen är det viktigt att ha koll på både marknaden och de egna resurserna. Genom att använda geografiska data i smarta analyser, rapporter och dashboards skaffar du dig i rollen som fastighetsförvaltare de bästa förutsättningar att fatta välgrundade beslut om allt ifrån marknadsföring till underhåll och därmed värdefulla konkurrensfördelar.

Användningsområden

Dra nytta av det bästa av två världar

Det finns mycket att vinna på att förstå en fastighet utifrån en geografisk kontext. Hemligheten ligger i att genom hela livscykeln kombinera GIS och BIM. Det minskar risken för felaktiga beslut och prioriteringar, underlättar planering och logistik, och skapar förutsättningar att ha koll på och kommunicera projektstatus.

Skanska UK om BIM och GIS i byggfasen | Esri och Autodesk samarbetar

Innergård i bostadsområde

Maximera värdet av fastighetsbeståndet

Det gäller att få ut så mycket som möjligt av ett fastighetsbestånd. Geografisk information och analys ger de bästa förutsättningar att ta hävstång på data för att få full koll på resurser och tillgångar. Det gör i sin tur att underhåll optimeras, yta utnyttjas maximalt och att strategier om hållbarhet kan omsättas i praktik.

Facility & asset management med stöd av geografin

Projektutvecklaren vill hitta det optimala läget

Med stöd av geografisk information och analys får din organisation bättre förutsättningar att identifiera både möjligheter och risker. Som i det här exemplet där data och analyser visualiseras på kartor för att urskilja möjligheter på marknaden och hitta det optimala läget för nästa utvecklingsprojekt. Se exempel på visualiseringar

Stöd för beslut, prognoser och uppföljning som utvecklar kommersiella fastigheter

Använd geografisk information och kartor för att få klarhet i komplexa frågeställningar om exempelvis utvecklingen av fastighetsportföljen, beläggningsgrader, intäktsnivåer och risknivåer vid stora investeringar som förvärv eller nybyggnation. Sprängkraften är enorm när värdefull information visualiseras på det här sättet.

Värde för företag som jobbar med kommersiella fastigheter

Plattformen för analys och samverkan

Moln och nätverk med människor och jordglob

Värde för hela organisationen

En IT-arkitektur som möjliggör för hela organisationen att dra nytta av värdefulla informationsprodukter bäddar för verklig verksamhetsnytta. I en sådan IT-miljö är ett geografiskt informationssystem (GIS) en kompontent som gör skillnad.
Möjligheterna med en modern GIS-plattform

Användargrupper använder data i allmänhet och geodata

Potentialen med datadrivna insikter

Kombinera data från egna system och externa data om till exempel marknad, demografi, infrastruktur, resurser och miljö med en geografisk dimension. Potentialen är enorm när data blir värdefull insikt.
Nyckeln till långsiktig effektivitet och lönsamhet

Så här funkar det

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Föreställ dig vad svar på frågeställningar som de här kan ge: Varför händer detta just här? Händer liknande saker i närheten? Var har vi sett det här hända förut? Var kommer samma sak att hända i framtiden?

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se