Lär och inspireras av vad andra gör

Här samlar vi exempel på hur våra kunder använder kartor och GIS (geografiska informationssystem) för att hålla koll på verksamheten, fatta beslut, samarbeta och kommunicera bättre och mer effektivt.

"Vi har fått helt nya möjligheter att leda och styra verksamheten. Dessutom slipper vi en massa pappersarbete, vilket sparar otroligt mycket tid och pengar."

Örjan Nilsson, Projektledare på Sveaskog

Collector i fält

Fältapp ovärderligt verktyg i försvarsövning

För militärövningen Aurora använde man Collector både för rekognosering och skadehantering. Läs mer

Inventering vid väg

Trafikverket väljer app vid inventering längs vägarna

Under 2017 påbörjade Trafikverket ett större inventeringsarbete. Som teknisk hjälp valde de en enkel app. Läs mer

Karta visar byggnation

Stad har effektivare dialog med invånare via kartor

Helsingborg stad använder kartor för att enklare förklara och visa hur när stadsutveckling pågår. Läs mer

Mattias Bovin

Metria använder ArcGIS Pro för att göra gröna analyser

Genom att skapa modeller av verkligheten bidrar Metria till ett grönare och hållbarare samhälle. Läs mer

Använder Collector i skog

Förenklar fältarbete och datahantering

Med digitala verktyg i skogen håller Sveaskog sin data uppdaterad och kvalitetssäkrad. Läs mer

Kraftledning

Koll på blixtar ger säkrare strömförsörjning

Svenska Kraftnät övervakar sommarens alla blixtovädren i realtid för att hålla landets kraftledningar säkra och igång. Läs mer

Hand i vit handske håller spruta, i bakgrunden stenig strand

Renare kust med enkel karta

Den enkla Strandstädarkartan bidrar till att fler frivilliga städar kusten i Bohusläns strandkommuner. Läs mer

Karta med gula och gröna prickar över Mellansverige

Krismyndighet testar beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) övar inför kris med allmänhetens hjälp. Läs mer

Tre smartphones med kartappar

GIS-portal gör data tillgänglig för alla

Holmen Skog hanterar data smart och strategiskt, och skapar på så sätt snabbt värde för användarna. Läs mer

Närbild på karta med ortsnamnet Uppsala i fokus

En strategisk resurs för hela organisationen

Uppsala kommun utvecklar organisationens användning av GIS med Esri Sverige som GIS-partner. Läs mer

Dataskärm med karta och kalkylark i Excel

GIS på hemmaplan – kartor i Excel

Västerås stad låter Excel-användare göra kartor på egen hand direkt i välbekanta Microsoft Excel. Läs mer

Del av gränssnitt för ArcGIS Open Data

Dataportal blir nyckel till en guldgruva

Kalmar kommun effektiviserar processen för öppna data och förenklar samarbete med ArcGIS Open Data. Läs mer

Gränssnitt med karta och data

Knutpunkt för planering, styrning och uppföljning

Kartbaserad webbportal ersätter ett omfattande administrativt arbete hos Sveaskog. Läs mer

Gränssnitt för fältinventering med kartstöd

Fördelarna med att använda paddan i fält

Kalmar läns museum slänger papper och penna – sparar 3 timmars arbete per dag och person. Läs mer

Gränssnitt för ärendehantering med kartstöd

Effektiv ärendehantering med stöd av kartan

Med tillgång till rätt information kan kundtjänst på Samhällsbyggnad Gävle direkt lösa 75% av alla ärenden. Läs mer

Gränssnitt för gemensam lägesbild med kartstöd

Interaktiva kartor – ett kraftfullt beslutsstöd i kris

Räddningsledningen vid branden i Västmanland 2014 följde nästintill i realtid vad som hände i fält. Läs mer

Story Map, gränssnitt med karta och foto

Bättre och tydligare kommunikation och dialog

Webbkartor ger Karlskrona kommun en modernare, snyggare och mer kraftfull webb. Läs mer

Vill du veta mer om hur GIS kan hjälpa din organisation?


Kontakta oss så ringer vi dig