Drar nytta av kraften i visualisering

Helsingborg berättar med kartor vid ombyggnation

En stor utmaning för alla städer och kommuner är att kommunicera med sina medborgare om vad som sker i staden och varför. Med kartor erbjuds en tydlighet som ökar förståelsen. När Helsingborg stad beslutade att genomföra en större ombyggnation mitt i stan var det naturligt för dem att använda sig av kartor i medborgardialogen.

"Både vi och invånarna vinner ju mycket på att vi är tydliga och att det blir så lite missförstånd som möjligt. En kartbild kan i många fall räcka."

Klara Århem, GIS-ingenjör i Helsingborg stad

Kundfilm

Klara Århem och Cleber Domingos Arruda är GIS-ingenjörer i Helsingborg stad. De arbetar med kartor i intern kommunikation och ut mot invånarna, för att förenkla, förtydliga och engagera kring saker som stadsplan, detaljplaner och stadsutvecklingen i stort.

Se filmen ovan eller läs en intervju här.

Drar nytta av kraften i visualisering

Behöver kunna berätta löpande

Det blir helt enkelt lättare att förklara och förstå när något beskrivs visuellt och Helsingborg har goda erfarenheter av att använda kartor i det syftet. När det stod klart att staden behövde göra en omfattande ombyggnation av paradgatan visste man att tydlig extern information skulle bli viktigt, så att invånarna kan följa med i vad som sker och hur det påverkar deras vardag.

Visar paradgata i 3D

Helsingborg använder sig av flera olika slags kartor under de cirka två år arbetet väntas ta; allt ifrån kartor som beskriver vilka gator som ska vara avstängda och under vilken period, till en historisk rundvandring av hur gatan förändrats över tid. Kanske mest slående är den 3D-film man tagit fram som visar hur paradgatan kommer vara utformad när byggnationen är klar 2019.

Alla vinnare

För Helsingborgs del ser man positivt på alla möjligheter att låta kartor förenkla och förtydliga kommunikationen. Det gäller såväl externt som internt. När fler förstår mer minskar helt enkelt risken för missförstånd. Det bidrar i sin tur till lägre kostnader vilket gynnar alla, och gör det lättare för medarbetare att ge rätt svar när frågor ändå kommer.

Kunden berättar

Cleber Domingos Arruda

Cleber och Klara berättar om kartor i kommunikationen

Läs gärna intervjun med Klara Århem och Cleber Domingos Arruda, GIS-ingenjörer, om hur de använder kartor för att skapa en tydligare medborgardialog i Helsingborg stad.
Läs mer

Helsingborgs stadsplan i Story Map

Stadsplan i Story Map

En framgångsrik karta Helsingborg gjort för externt bruk är att presentera deras stadsplan som en Story Map. En Story Map är ett interaktivt sätt att berätta med text och bild, med en karta som utgångspunkt.
Läs mer

Se 3D-filmen

Nyfiken på 3D-filmen av framtidens paradgata i Helsingborg? Här kan du se hela filmen. Se filmen

Tar fram samlad GIS-lösning för staden

Helsingborg skapar med stöd av GIS en öppen och tillgänglig digital kopia av staden med information om både då- och nutid, plus möjlighet att visualisera framtida scenarion. Läs mer

Vill du veta mer?

Kickstart för kommunikatörer

Vi har satt samman en kickstart för dig som vill komma igång med kommunikation med hjälp av kartor, perfekt för bland andra kommunikatörer. Läs mer

Börja använda kartor i medborgardialogen

Varsågod, vi bjuder på tre tips som hjälper dig att komma igång med kommunikation via kartor. Fyll i din e-post så skickar vi över guiden!

Lena Thuresson

Kontaktperson

Lena Thuresson

Tel: 0771-98 48 00

lena.thuresson@esri.se