Metria bidrar till grönare värld med GIS-analyser

På Metria erbjuder man tjänster inom bland annat geografiska informationssystem och geografiska analyser. Hållbarhet – miljömässig, social eller ekonomisk – är en grundbult i verksamheten och man arbetar efter devisen att aldrig tumma på hållbarheten. Med ArcGIS Pro kan medarbetare på Metria bidra till att devisen efterlevs.

"Vi lever i en komplex värld där vi behöver åskådliggöra mönster som inte alltid är direkt synliga för oss. Först då kan vi se och förstå sammanhangen och utifrån det bidra till en hållbar miljö."

Mattias Bovin, GIS- och fjärranalyskonsult på Metria

Kundfilm

Mattias Bovin på Metria brinner för gröna analyser som bidrar till en hållbarare värld. Här berättar han mer om hur han använder ArcGIS Pro för att hitta de nyttor i naturen och beslutsunderlag vi behöver för att kunna bygga ett grönare samhälle.

Se filmen ovan eller läs en intervju här.

Bidrar till korrekta beslut

Grön infrastruktur ett regeringsuppdrag

I samband med ett regeringsuppdrag kring grön infrastruktur har Metria haft möjlighet att utbilda och sprida kunskap om hur enkelt – och viktigt – det kan vara med gröna analyser. För det är ju så att för att kunna fatta hållbara beslut behövs tillgång till korrekt underlag med kompetent genomförda analyser. ArcGIS Pro är det verktyg som kan bistå med det.

Modeller visar påverkan

Med hjälp av ArcGIS Pro kan Metria ta fram intuitiva och lättöverskådliga digitala visualiseringar av olika miljöer. När det är möjligt att zooma in och ut i modellerna blir det enkelt att se hur områden kan komma att påverkas. Då går det att avgöra vad som krävs för att en ombyggnation eller ett nybygge ska få ett grönt resultat.

Visualiseringar skapar översikt

Analyserna behövs för att skapa en helhetsbild av omgivande miljö och natur så att dolda miljönyttor kan identifieras, berättar Mattias Bovin som är GIS- och fjärranalyskonsult på Metria. Metrias analysmodeller gör det enklare för beslutsfattare, handläggare och planerare att fatta de välgrundade beslut som leder till ett hållbarare samhälle.

Geografiska analyser på fler områden

Rödbrun karta

Ta reda på mer med geografiska analyser

Ofta glöms den geografiska dimensionen bort i analyser. Ibland kan det vara svårt att veta eller förklara vilken nytta platsen kan bidra med i en analys. Därför har vi här samlat några exempel på hur geografi hjälper dig till fördjupad insikt och bättre beslut.
Läs mer

Kartgrafik över kalkylblad

Guide: Geografiska analyser - så funkar det

Genom att utnyttja den geografiska dimensionen i dina data släpper du loss dess fulla kraft, kan göra analyser som tydliggör komplexa samband och fatta mer välgrundade beslut snabbare. I en interaktiv guide berättar vi mer.
Läs mer

Sprid GIS:et i organisationen

Många organisationer har en lång tradition av att använda GIS men det är ändå fortfarande starkt begränsat till enbart GIS-avdelningen. Här får du 8 tips på bra anledningar att bredda användningen av geografiska informationssystem till fler. Läs mer

Webbinar: Fatta bättre beslut med geografiska analyser

I det här webbinaret bjuder vi på en introduktion till geografiska analyser för beslutsfattare och ger exempel på hur geografiska data effektiviserar verksamheten. Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi en länk där du kan se inspelningen.