Sveaskog förenklar fältarbete och datahantering

Effektivare arbetsmetoder och bättre koll på företagets data är något som är relevant inom alla verksamheter. För Sveaskogs del valde man för flera år sedan för att dra nytta av ny teknik och digitalisering för att uppnå dessa självklara målsättningar.

"Vi ska se till att vi avverkar rätt träd, att vi gör det på rätt sätt och då måste vi ha det bra beskrivet."

Johan Ekenstedt, verksamhetsutvecklare på Sveaskog

Kundfilm

Johan Ekenstedt brinner för ny teknik. Här berättar han mer om hur Sveaskog arbetar med teknik och digitalisering för att förenkla fältarbete och datahantering.

Se filmen ovan eller läs en intervju här.

Tekniken förenklar

Skogsägare som behöver veta mycket

Som skogsföretag är det viktigt för Sveaskog att ha uppdaterad och kvalitetssäkrad data rörande sina skogsbestånd. Man behöver se status på skogen, mängden och typen av virke en viss areal kan ge, vad som avverkats och när, och många andra uppgifter. Det är en stor mängd data som behöver samlas in, hanteras och valideras löpande, för att säkra ett välmående skogsbruk.

Tekniken förenklar arbetet i skogen

Sveaskog har löst problematiken genom att använda speciella appar för datahantering. Med dessa kan medarbetare samla in uppgifter om skogen direkt på plats, i sin läsplatta eller mobil. Datan uppdateras löpande och blir tillgängliga för kollegor på kontoret, eller på annan plats i skogen. Om täckning saknas sparas införd data på enheten och uppdateras när uppkoppling åter finns.

Minskat dubbeljobb, kvalitetssäkrad data

En av vinsterna för Sveaskog är att dubbelarbete elimineras, eftersom datan är digitaliserad på plats där i skogen – papper och penna är ett minne blott. Tekniken gör det möjligt att se till att viss data alltid fylls i och att den fylls i på rätt sätt; det garanterar kvalitetssäkrad data. Dessutom är apparna enkla att konfigurera vilket ger kortade ledtider och minskade kostnader.

Smarta beslut inom skogsnäringen

Skoglig verksamhet är komplex med många faktorer att ta hänsyn till. Genom att använda geografisk information och analys på ett smart sätt får din verksamhet ett vasst beslutsstöd, och en kraftfull plattform för effektiv skogsvård, planering och samarbete i hela organisationen och genom hela försörjningskedjan. Smarta beslut i skogen – idag och imorgon

Webbinar: Appar i fält

Behöver du inspiration kring hur fältarbetet kan bli bättre? Kika då på det här webbinaret där vi tipsar om hur du kan planera, genomföra och presentera arbetet från start till mål. Fyll i din e-post nedan så får du en länk där du kan ladda ner webbinaret. Jag hoppas det leder till nya insikter!

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se