Koll på blixtar ger säkrare strömförsörjning

På Svenska Kraftnät flödar man in realtidsdata över blixtar för att kunna avgöra om det är orsaken till att strömmen kopplar ifrån en kraftledning någonstans i Sverige. Möjligheten att snabbt och exakt kunna avgöra om blixten är ansvarig är en viktig tillgång i det dagliga arbetet med att säkra strömförsörjningen i hela landet.

"Den stora nyttan med GIS:et är att vi kan identifiera både vad som händer och vad som faktiskt inte händer. Vi kan fatta rätt beslut och sätt in rätt åtgärder."

Mathias Rönbeck, Svenska Kraftnät

Blixtar orsakar strömavbrott

Under sommaren är det gott om åskoväder i landet. De vanligaste problem som uppstår på grund av åska och blixtar är att strömmen slår ifrån bråkdelen av en sekund och sedan automatiskt slås på igen.

I kontrollrummet på Svenska Kraftnät har man bland annat bevakning i realtid med hjälp av GIS-teknik på alla blixtrelaterade händelser som kan påverka kraftledningarna i Sverige.

Gör felet enklare att identifiera

Varje gång strömmen slår ifrån behövs en analys göras och ju närmare inpå ur- och inkopplingen personerna i kontrollrummet kan fatta beslut om åtgärder, desto bättre.

Tekniken gör det möjligt att avgöra om det är troligt att en blixt är orsaken till problemet. Behöver personal skickas ut vet man på något 100 meters avstånd var felet borde finnas. Det gör att reparationer kan ske snabbare.

Bidrar till stabilare strömförsörjning

Realtids-GIS:et är även till hjälp i det löpande arbetet att tillhandahålla säkra kraftledningar.

Svenska Kraftnät gör regelbundet tester av säkerheten med simuleringsmodeller. Om en verklig blixtregistrering stämmer med den simulerade visar det att man har fungerande modeller. I slutändan bidrar realtids-GIS:Et till stabilare strömförsörjning i hela landet.

Kunden berättar

Intervju med Svenska kraftnät

Mathias Rönbeck som arbetar i kontrollrummet på Svenska Kraftnät och Stefan Råström sitter på avdelningen för störningsanalys. I en intervju berättar de mer om arbetet med blixtdata i realtid. Läs artikeln här

Ladda ner manual

Fyll i din e-post så skickar vi över vår manual om aktuell lägesbild och hur GIS kan hjälpa din verksamhet att arbeta smartare.

Mats Fröjdenlund

KAM Defence and National Security

Tel: 026-15 05 37