Koll på läget ger högre lönsamhet

Kan din organisation bli bättre rustad för att möta kundernas krav? Finns det sätt att fatta bättre och mer exakta beslut, som leder till ökad försäljning och bättre lönsamhet? Svaret på båda frågorna är ”ja”. Genom att använda den geografiska dimensionen i er affärsanalyser kommer ni att se både marknaden och konsumenterna med nya ögon.

Datadrivna insikter för detaljhandelsföretag

Läs mer

Geografisk analys sammanlänkar data från olika källor, tydliggör de mest komplexa samband och bidrar på så sätt till verksamhetsnytta inom flera områden. Ett GIS (geografiskt informationssystem) kan naturligtvis integreras med organisationens BI- och andra verksamhetssystem.

Ikon som visar köpcentrum

Etablering

Datadriven insikt är ett värdefullt stöd vid nyetablering, men även inför förändringar i sortiment eller omstruktureringar i butiksnätet. Geografisk analys bidrar genom att skapa en rättvisande bild av hur ert butiksnät fungerar, men är också en tillgång i riktigt vassa prognoser. Hämta guide: 4 steg för lönsammare butiksnät

Ikon som visar kundvagn genom förstoringsglas

Kundinsikt

Vill ni öka er omsättning genom fler återkommande köp från era kunder? Genom att analysera data från exempelvis bonusprogram och konsumtionsstatistik och sätta dem i en geografisk kontext, kan ni utveckla kunderbjudanden som träffar rätt och bättre matchar era kunders behov. Visualiseringar som ger kundinsikt

Ikon med dator som visar dashboard med kartvisualisering

Beslutsstöd

Riktigt vassa och lättillgängliga beslutsunderlag är en förutsättning för att skapa framgång inom detaljhandelns hela värdekedja. Geografisk affärsanalys tillför en dimension som ger bättre beslut som i sin tur bäddar för ökade intäkter, bättre marginaler och lägre kostnader. Om beslutsunderlag med stöd av geografin

Nyfiken på hur det fungerar?

Vill du testa?

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se