Hållbar industri


Det industriella kretsloppet blir effektivare med hjälp av GIS

I en hållbar industri måste råvaror återutnyttjas, produktion blir spårbar, förbrukningen av energi blir effektivare och infrastruktur och transport optimeras. Med ett geografiskt informationssystem, GIS, kan industrins aktörer samarbeta över gränserna och tillsammans identifiera de innovativa lösningar som krävs för att uppnå en cirkulär industri.

"När vi inte behöver leta efter var saker lagts kan vi köra smartare. Vi får även ner dieselförbrukningen vilket gör att vi når våra miljömål."

Roland Andersson, logistikchef på Sandvik

Så bidrar GIS till industriell innovation

jobbar med digital karta

Stöttar idéutbyte för en cirkulär industri

För att utveckla nya innovationer krävs teamarbete inom och mellan både väntade och oväntade verksamheter. Smidiga idéutbyten behöver en gemensam plattform där den senaste forskningen kan delas sömlöst. En modern GIS-plattform stöttar kommunikation bortanför de vanliga språkbarriärerna och lägger grunden för morgondagens hållbara idéer. GIS-plattform för samarbete - överallt och närsomhelst

industri

Spårbarhet i produktionen garanterar hållbara löften

De som kan spåra hela produktionskedjan tillbaka till råvaran vet vad som producerats och om det skett på ett hållbart sätt. Spårbarheten ger insyn i att leverantörer lever upp till beslutade hållbarhetskrav. På så vis kan kundlöften som rör till exempel ekologisk odling, återplantering, och rättvis lön garanteras och granskas, hela vägen tillbaka till källan. Optimera försörjningskedjan med stöd av geografisk information

vägskäl

Infrastrukturen blir grönare med ett GIS som har koll

För att nå en hållbar industri behöver hela infrastrukturen som håller industrin i gång effektiviseras. Med ett GIS är det möjligt att skapa optimerade körsträckor och rapportera aktuell status på vägunderlag så underhåll sker i tid. Genom att samäga eller hyra de materiel och fordon som krävs för produktion nyttjas även industrins hårdvara smartare. Effektivisera transport och logistik med hjälp av data

Kundexempel

Så migrerade Holmen till ett modernt GIS

När beslutet att lämna den gamla tekniken bakom sig var klubbat var det till stor hjälp att ha kommit överens om en strategi. Strategin kombinerat med ett bra planeringsarbete var viktigt för att Holmen skulle lyckas. Lisa och Emil på Holmen berättar

Trafikverket inventerar vägtrummor digitalt

Trafikverket har ett stort behov av att inventera så kallade vägtrummor över hela landet. Till sin hjälp använder man en app till mobil och surfplatta, som en del av en övergripande portallösning. Bättre underhåll när vägtrummor inventeras med app

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Så bidrar datadrivna insikter till lönsammare och grönare verksamheter

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se