Hållbarhet


GIS knyter samman värdefull kunskap – för en hållbar utveckling

Kartor kan ses som ett gränslöst visuellt språk för att dela idéer och få nya insikter. Ett geografiskt informationssystem, GIS, erbjuder en plattform för att hantera och kommunicera kunskapen i kartor, såväl globalt som lokalt. Organisationer som använder ett modernt GIS kan därför både bidra till och dra fördel av den samlade kompetensen, på ett helt nytt sätt.

"Vi måste dra nytta av våra smartaste och mest kreativa hjärnor, samt teknik och vetenskap för att skapa en mer hållbar framtid. Och det kommer krävas en hel del GIS-kompetens."

Jack Dangermond, grundare och ägare av Esri Inc

Så bidrar GIS till en hållbar utveckling

Trollslända

Biologisk mångfald

Med bättre underlag kan vi fatta beslut som skyddar biologiskt mångfald och samspelar snällare med ekosystemet. Geografisk information är nyckeln till att förstå och stötta de insatser som krävs för att skydda naturen, idag och för kommande generationer. Ett modernt geografiskt informationssystem, GIS, hjälper till att göra de avancerade analyser som krävs för att förstå vår komplexa omvärld. GIS tydliggör naturens behov, idag och i framtiden

Vy över Stockholm

Smarta samhällen

Vår vision är att våra städer via digitalisering blir mer attraktiva att bo i, röra sig i och säkra för alla invånare. Genom att dra nytta av dagens teknik, all data som genereras och skapa digitala kopior av våra samhällen öppnas helt nya möjligheter som bidrar till ökad medborgardialog, datadrivna beslut och i förlängningen grönare samhällen. Ett modernt GIS gör det möjligt. GIS är tekniken som gör den digitala staden möjlig

Industrirobot

Hållbar industri

Vitala delar av en hållbar industri handlar om att råvaror återutnyttjas, att produktion blir spårbar, att förbrukningen av energi blir effektivare och att infrastruktur och transport optimeras. Med en modern GIS-plattform kan industrins aktörer samarbeta över gränserna och tillsammans identifiera de innovativa lösningar som krävs för att uppnå en hållbar, cirkulär industri.
GIS är navet som får det industriella kretsloppet att snurra

Platsens betydelse

Geografiska insikter stöttar klimatsmarta lösningar

Nästan allt som sker, sker vid en specifik plats. Det gör det möjligt att rita ut händelser och möjliga skeenden på en karta, få översikt och dra slutsatser som leder till bättre beslut. Geografi dold resurs som bidrar till en mer hållbar värld

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Så bidrar datadrivna insikter till lönsammare och grönare verksamheter

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se