Insikt

En plattform för smarta beslut

Idag måste all verksamhet hantera komplexa samband och stora datamängder. Man måste dessutom fatta snabba, välgrundade beslut och kommunicera smart och effektivt. Det gör organisationer som tar till sig nya sätt att analysera, visualisera och dela information till vinnare. Att kombinera befintliga verksamhetssystem med en geografisk dimension ger dig de bästa förutsättningar att ta nästa steg in i en IT-miljö som gör just det möjligt.

Insikt

Fler insikter

Nyckeln till beslut som gör skillnad

Genom att utnyttja den geografiska dimensionen i dina data släpper du loss dess fulla kraft, kan göra analyser som tydliggör komplexa samband och får på köpet värdefulla fördelar gentemot dina konkurrenter.
Interaktiv guide: Geografisk analys – så här funkar det

Datadrivna insikter bäddar för effektivitet och lönsamhet

Sammanlänka data från olika källor och skapar nya insikter som kan delas på alla nivåer i organisationen. Resultatet blir ovärderliga beslutsunderlag.
Hämta white paper: Vilka är framgångsfaktorerna?

Konsten att fatta välgrundade beslut

I en värld som snurrar i allt snabbare takt och svämmar över av data och information har du inte råd att inte säkerställa att din organisation har det bästa beslutsstödet. Att kombinera befintliga verksamhetssystem med en geografisk dimension och smarta analyser är ett sätt. Hämta din guide: 5 handfasta råd för ett effektivt beslutsstöd

Dra slutsatser som gör skillnad

Tänk dig ett beslutsunderlag som snabbt ger dig en överblick och samlad bild av läget, som gör det möjligt att se nya samband och dolda mönster. Hämta receptet för vassa beslut

Låt big data bli smart data

Använder din organisation data för att få insikter som verkligen kan öka försäljning och lönsamhet, effektivisera tillverkning, transporter och logistik, stärka hållbara kundrelationer, förbättra service, utveckla produkter, erbjudanden och affärer? Varsågod: 3 tips för värdeskapande datahantering

Hantera den digitala resan

Den digitala transformationen är en utmaning för varje organisation. Där har även geografisk information och analys en given plats. Men hur tar man nästa steg? Hämta din guide: 8 steg för att hantera förändring

Inspiration

Fler användarexempel
Närbild på karta där Uppsala är markerat med punkt

GIS-partnerskap med fokus på nytta

Uppsala kommun har ett nära samarbete med sin GIS-partner Esri Sverige för att utveckla användningen av GIS i hela organisationen.
Om att välja GIS-partner

Tre smartphones med kartappar

Gemensam GIS-portal gör data tillgängligt för alla

Holmen Skog hanterar data som en strategisk resurs och skapar på så sätt snabbt verkligt värde för användarna.
Om att hantera stora datamängder smart

Kartor på din hemmaplan

Excel-användare gör kartor helt på egen hand direkt i en programvara som är välkänd för dem och får på så sätt ut så mycket mer av sina kalkylark. Om erfarenheterna från Västerås stad

Kundtjänst löser fler ärenden snabbare

Tillgången till rätt information i ärendehanteringssystemet gör att kundtjänst på Samhällsbyggnad Gävle direkt kan lösa 75 % av alla inkomna ärenden. Så här förbättrade Gävle kommun sin service till medborgare och företag

Så här funkar det

3 foton: Markborr, man jobbar i skogen, mätinstrument på fält

Arbeta smartare med mobilitet i fält

Arbetsflödet som sparar tid, pengar och höjer kvaliteten i din fältinventering.
Hör våra användare berätta hur

Kalkylark i Excel och heatmap

3 saker ditt kalkylblad inte visar dig

6 enkla steg som förvandlar dina kalkylblad till nya insikter som gör skillnad.
Ladda ner din guide här

Vem som helst kan göra kartor i Excel

Se hur värdet av ditt affärsdata blir så mycket större när tabellerna i Excel omvandlas till kartor. Öppna demo

Nyfiken på vad hur din organisation kan få ett bättre beslutsstöd?


Kontakta oss