Big data blir smart data

Nu är det hög tid att se på och behandla data som den strategiska resurs det faktiskt är. Låt big data bli smart data. Genom att göra det kan din organisation få avgörande insikter om både sin omvärld och sina interna processer. Insikter som kan öka försäljning och lönsamhet, effektivisera tillverkning, transporter och logistik, stärka hållbara kundrelationer, förbättra service, utveckla produkter, erbjudanden och affärer, och mycket mer. Naturligtvis med stöd av den geografiska dimensionen.

Varsågod: 3 tips för värdeskapande datahantering

Kontaktperson

Sara Mattsson

Tel: 08-655 32 76
sara.mattsson@esri.se