Digitalisering – möjligheter och utmaningar

Nya förväntningar, beteenden och krav

Den digitala transformationen är en högst aktuell utmaning för varje organisation. Möjligheterna är många, inte minst när det gäller att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och hållbarhet. Den digitala dimensionen påverkar hur vi samarbetar, producerar, distribuerar, marknadsför och mycket mer. Den öppnar också möjligheter för bättre effektivitet och högre kvalitet i verksamheten. Digitaliseringen skapar helt enkelt nya beteenden och förväntningar, som i sin tur driver krav på förändring.

Hantera den digitala resan

Genom att reflektera över förändringsprocessen får du bättre förutsättningar att ta dig och din organisation framåt på den digitala resan på ett lyckosamt sätt. För att ge dig lite goda råd och inspiration tar vi avstamp i John P. Kotter, professor i ledarskap vid Harvard Business School, som 1996 skrev boken ”Leading Change”. Boken blev en internationell bästsäljare där han beskriver 8 kritiska steg för att hantera förändring.

Hämta din guide: 8 steg för att hantera förändring

Vi hjälper dig gärna att se hur geografisk information och analys passar in i det digitala pusslet och hur det skapar värde för hela din organisation.

Kontaktperson

Sara Mattsson

Tel: 08-655 32 76
sara.mattsson@esri.se