En naturlig del av en modern IT-miljö

75 % av alla som har en smart telefon använder den digitala kartan för att fatta privata beslut. Det är faktiskt lika många som använder sin smartphone för att få tillgång till sociala nätverk som Facebook. En amerikansk undersökning visar dessutom att 74 % av de beslutsfattare som står inför en investering i beslutsstödsystem (BI) anser att läget är viktigt eller mycket viktigt när de ska fatta sina beslut. Det finns med andra ord mycket som talar för att det är väl använd tid att sätta sig in i vilken nytta ett systemstöd för kartor och geografisk analys kan tillföra i hela din organisation.

74 procent tycker att läget är viktigt eller mycket viktigt

IT-miljö nu och då

Nya förväntningar och beteenden i digitaliseringens spår

Den digitala revolutionen inleddes på allvar under 90-talet i och med utvecklingen av persondatorn som den naturliga knutpunkten för alla typer av information. Under 2000-talet har Apple och genomslaget för deras iPhone och iPad på många sätt drivit utvecklingen vidare och i början av 2015 gick användandet av smarta telefoner i världen om användandet av persondatorer. Kunder och medarbetare är nu ständigt uppkopplade och förväntar sig att ha tillgång till verksamhetssystem och behovsanpassad information när och där de vill. Appifieringen är helt enkelt ett faktum.


Se era affärssystem med nya ögon

Den pågående vågen av digitalisering drivs alltså av både förändrade beteenden och ny teknik. Möjligheterna med och förutsättningarna för att jobba med och använda geografisk information följer den utvecklingen. Det gör att ett systemstöd för geografisk information idag är en naturlig, integrerad del av en modern IT-miljö. Kartan är en stark informationsbärare. Genom att komplettera de befintliga verksamhetssystemen med lösningar som gör att organisationen kan återanvända sina affärsdata i kombination med en geografiska dimension, får din organisation en riktigt smart samarbetsplattform som bäddar både för skarpa beslut och en mer effektiv verksamhet. Svårare än så behöver det inte vara.

Vi berättar gärna mer om nyttan med ett systemstöd för geografisk information

Kontakta oss →