Bättre beslutsunderlag med geografisk affärsanalys

Få branscher i Sverige utvecklas lika snabbt som detaljhandeln. Samtidigt är det en bransch som står inför stora utmaningar. Utmaningarna finns i hela värdekedjan. Från etablering av nya butiker till ökade krav på att sälja via flera kanaler. Bättre beslutsunderlag blir en förutsättning för att klara utmaningarna och skapa framgång. Geografin tillför en dimension i många affärsanalyser och ger bättre beslutsunderlag, som bidrar till ökade intäkter, högre marginal och lägre kostnader. 


Tre kartor med visualiserad information

Fler kunder

Det finns många sätt att få fler kunder att komma till er butik, oavsett om den är fysisk eller digital. För att kunna identifiera vilka marknader som ska bearbetas med vilket sortiment och budskap behövs god marknadskännedom. Här bidrar geografisk affärsanalys med ökad kunskap om läget genom att sätta fakta om demografi, livsstil, konkurrenter och kunder i ett geografiskt sammanhang och på så sätt göra komplexa samband tydliga och lätta att förstå.

Högre transaktion och köpfrekvens per kund

Många butiker mäter sin verksamhet på antal kvitton och genomsnittsköp per kvitto och lägger stor energi på att få de kunder som kommer till butiken att köpa så mycket som möjligt. Men kommer rätt kunder till butiken? Och är sortimentet det optimala för de kunder som hittar dit? Geografisk affärsanalys tillför kunskap som gör att ni kan driva rätt kunder till rätt butik. Alla kunder ska kanske inte ha reklam från sin närmaste butik eftersom utbudet där inte passar dem? De kan kanske få ett skräddarsytt erbjudande från er webbutik istället. Det kan också handla om att ni har samma sortiment i alla era butiker, trots att de har de har upptagningsområden med helt olika förutsättningar. Geografisk affärsanalys visar hur ni kan matcha upptagningsområdets behov på ett bättre sätt. Eller ger helt enkelt ett underlag för beslut om butiksflytt eller avveckling. Ytterligare en dimension där geografin kan bidra är erbjudanden som triggas i realtid när kunden är i närheten av butiken. Mer geografiskt exakt än så kan det ju faktiskt inte bli.

Karta med fält i olika färger och blå punkter

Maximera effekten av era kampanjer 

För att kunna marknadsföra så effektivt som möjligt jobbar de flesta med målgruppsanpassad marknadsföring. Dagens teknik ger marknadsförare en uppsjö av möjligheter att segmentera sin marknad. Att segmentera på geografi är inget nytt. Det har man gjort sedan begreppet myntades av Kotler, men i vilken utsträckning används det som en integrerad del i marknadsföringsarbetet?

Geografisk affärsanalys gör att ni kan planerar er nästa marknadskampanj med mer precision. Med koll på läget kan ni helt enkelt prioritera era marknadssegment och anpassa er marknadsföring efter era kundgrupper på ett bättre sätt med ökad effekt av era kampanjer som resultat.

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se