"Vi har fem tänkbara lägen för att etablera nästa butik. 
Vilket är det bästa?"

Har ni någon gång ställt er den frågan? Då vet ni att det här med att hitta det optimala läget för en butiksetablering är en komplex beslutsprocess där många faktorer har betydelse för om etableringen blir lönsam eller inte. Massor av data måste analyseras, och informationsmängden gör ofta arbetet tidskrävande och många gånger också osäkert. Fattade vi rätt beslut? Är den valda platsen och orten den bästa för oss? Geografisk affärsanalys kan eliminera många osäkerhetsfaktorer vid en etablering och ge er en snabbare och enklare beslutsprocess.


Dataskärm med digital karta

Välj rätt plats med geografisk affärsanalys

Genom att använda kunddata och kombinera den med demografi kan ni få svaret på varför era existerande butiker är lönsamma. Finns samma förutsättningar där ni har tänkt att etablera den nya butiken? Eller vill ni etablera er på samma plats men siktar på en annan målgrupp och ett annat sortiment och undrar om förutsättningarna för det? Genom att använda geografisk analys kan butiksläget optimeras liksom förutsättningarna att lokalt anpassa både butiksdesign och produktsortiment. 

Det går även att skapa flera tänkbara scenarier för en butiksetablering och studera hur utfallet kan bli om olika parametrar förändras. Vad skulle en viss befolkningsökning i regionen innebära? Vad händer om ett nytt köpcentra etableras några mil bort? Kan nya butiker med kompletterande sortiment göra er butik ännu lönsammare?


Närbild på pommes frites

Hur tänker hamburgerkedjan Wendys när de ska etablera en ny restaurang?

Hamburgerkedjan Wendys driver närmare 6 000 restauranger i USA.

Läs mer om: 


Sexkatig ikon med fält i gula nyanser

Nyfiken på hur det fungerar?

Titta på vår demo om hur geografi bidrar till beslutsunderlaget inför en nyetablering. 

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se