Förstå era kunder


Ladda ner eBok →

Nya insikter om era kunder och er verksamhet

Detaljhandeln sitter på en guldgruva av information som ständigt växer i och med att konsumenterna lämnar fler digitala spår efter sig. Många har sett möjligheten att ta hjälp av all information och analysera den för att och komma fram till nya affärs-, marknads- och konsumentinsikter. Men datat är ofta svåranalyserat. Det är svårt att se trender och mönster, och många gånger finns inte kompetensen och resurserna för att omvandla Big Data till Smart Data som tillför verkligt affärsvärde.

Se en film: Your Data Made Smarter


Se era kunder ur ett nytt perspektiv

Har ni tänkt på att en stor del av er data och information har en geografisk dimension? Butiken ligger på en position. Kunden bor på en adress och jobbar på en annan, handlar både online och i olika butiker. Annonskampanjen har gått till utvalda adresser. Ja, listan på all information som har en direkt eller indirekt geografisk anknytning kan göras lång. Genom att använda geografisk analys och smarta kartor kan ni upptäcka helt nya mönster i datamängden och få nya insikter om er verksamhet och dess möjligheter. Läs om hur ni kan visualisera och analysera era Excel-data med stöd av en karta.


Hur påverkas ni och era kunder av omvärlden?

Genom att kombinera omvärldsinformation med ert egna data och visualisera detta på en karta kommer ni att få helt nya insikter om er verksamhet och hur den påverkas av omvärlden. Ofta ger det en aha-upplevelse bara att visualisera informationen på kartan, men den stora nyttan får ni genom att använda geografisk analys för att få svar på era frågor. Svenska detaljhandelsföretag har massor av värdefull data, men det finns ytterligare information som kan vara aktuell för att ert beslutsstöd ska bli komplett. 

I Sverige är vi duktiga på demografisk information (befolkningsstatistik) som till exempel åldersfördelning, konsumtionsvanor, fördelning, storlek, sammansättning, yrke, kön, utbildning och civilstånd. Genom att använda den geografiska dimensionen och kombinera affärsdata med demografiska data framträder nya trender och mönster som annars är svåra att se. Läs mer om omvärldsinformation.


Vilka frågor vill ni ha svar på?

Möjligheterna med geografisk affärsanalys är stora och den kan användas för skapa en bättre förståelse om en mängd olika frågeställningar inom detaljhandeln, som till exempel:

  • Varför är lönsamheten så dålig för just den här butiken?
  • Finns köpkraften och målgruppen inom gångavstånd från butiken?
  • Vilket sortiment ska vi ha för att matcha målgruppens behov?
  • Finns det vita fläckar där vi inte alls har några kunder, men där det finns stor potential?

Nyfiken på att se hur det här med geografisk affärsanalys fungerar? Se vår demo.


Vem vill ha svar på frågorna?

I en organisation fattas många beslut varje dag och beslutsunderlagen måste finnas lättillgängliga oavsett om man ska hålla en presentation, om man sitter och arbetar i sitt affärssystem eller om man är på språng och behöver informationen. Genom att ha tillgång till geografisk analys i de verktyg du arbetar med dagligen, som till exempel i Microsoft Office, SharePoint eller i någon BI- eller CRM-lösning, kan du enkelt använda den geografiska dimensionen i dina analyser. Informationen kan sedan spridas och användas i vilken enhet som helst vare sig det är på kontoret, mobilt via smartphone eller en surfplatta.

Hämta eBok: Datadrivna insikter med stöd av geografin

Om hur geografisk information och analys ger ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat.

Anna Ericsson

Tel: 023-75 54 03
anna.ericsson@esri.se