Få koll på
gallringsbehovet

Ladda ner din guide →

Fatta rätt beslut om ditt skogsbestånd

Gallringen är en viktig åtgärd som vårdar och utvecklar ditt skogsbestånd på lång sikt, men som ju också ger virke och intäkter här och nu. Målet är både en så bra lönsamhet i verksamheten som möjligt och en ekologiskt rik skog. För att lyckas är det viktigt att tänka långsiktigt, att gallra på rätt plats vid rätt tidpunkt. Att använda tillgängliga data på ett smart sätt för att skapa riktigt vassa beslutsunderlag är a och o för ett starkt och hållbart skogsbruk. Utnyttja kraften i skogliga grunddata och effektivisera på så sätt planeringen av gallringen.

Fördelar med att använda skogliga grunddata

Smart planering

Få faktaunderlag av riktigt bra kvalitet och som ger förutsättningar att planera på kort och lång sikt. Åtgärdsplaneringen sker med större precision och det leder bland annat till mer effektiv hantering i fält och färre felbeömningar, som falsk gallring.

Ökad träffsäkerhet

Få den information du behöver för att utföra rätt åtgärd, på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Det handlar både om att få bättre överblick och samordning av åtgärder och att minska risken för felaktiga beslut och händelser som bomkörningar.

Effektiv datahantering

Dra nytta av den stora datasamlingen av detaljerade och högkvalitativa data som är tillgänglig för alla. Att använda en resurs som öppna data frigör tid att fokusera på att ta fram bra beslutsunderlag istället för att samla data manuellt.

Ladda ner receptet för att få koll på gallringsbehovet

Använd skogliga grunddata för att snabbt se behovet av gallring i ditt bestånd. Det är enklare än du tror. Använd vår guide för att komma igång.

Martin Forsslund

Business Area Manager - Forestry

Tel: 073-988 55 27