Upptäck potentialen i verksamhetens data

Ladda ner white paper →

Nyckeln till långsiktig förbättring av lönsamhet och effektivitet

Liksom de flesta verksamheter påverkas svensk skogsnäring av den snabba tekniska utvecklingen i vår omvärld. Dessutom är påverkan av klimatförändringar en faktor alla i branschen måste räkna med. Ökade krav på hållbarhet, spårbarhet och långsiktighet är andra utmaningar som alla ställs inför. Smart hantering och användning av verksamhetskritisk information och data har därför aldrig varit mer aktuellt och avgörande för framgång. I det sammanhanget spelar den geografiska dimensionen en viktigt roll genom att ta nyttan med och värdet av verksamhetens data till nästa nivå.

3 steg för värdefulla digitala insikter

Blå sexkantig ikon med smartphone, dataskärm och surfplatta

Datahantering

Datas värde begränsas när de hanteras i separata databaser utan koppling till varandra. Potentialen är däremot enorm när system integreras, data kombineras och blir värdefull datadriven insikt. Värdet blir ännu större när den geografiska dimensionen i data utnyttjas.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Analys

Smart analys är kritiskt för att stödja skoglig verksamhet genom hela försörjningskedjan. Genom att dra nytta av kraften i organisationens geodata kan du förstå möjligheter och se risker, göra kraftfulla prognoser och planer, testa olika scenarier och mycket mer.

Blå sexkantig ikon med två pratbubblor

Dela information

Att driva en skoglig verksamhet innebär att det är lika viktigt att ha tillgång till kvalitativa data mobilt i fält som på kontoret. Idag är det helt enkelt kritiskt att hela organisationen har tillgång till aktuell, överskådlig information i användarvänliga gränssnitt.

Nyfiken på hur din verksamhet får verklig nytta av data?

Ange din mailadress så skickar vi ett viktigt white paper om långsiktig förbättring av lönsamhet och effektivitet i skogsnäringen genom digitala insikter med stöd av geografisk information och analys.

Kontaktperson

Martin Forsslund

Business Area Manager - Forestry
Tel: 073-988 55 27