Supply chain

Optimera försörjningskedjan med stöd av geografisk information

Vad vore dagens samhälle utan väloljade försörjningskedjor? Den verklighet du verkar i blir alltmer komplex och det för med sig nya utmaningar. En effektiv supply chain är idag därför i allra högsta grad datadriven. Genom att spegla verksamhetens supply chain, och alla faktorer som påverkar den, digitalt får du de bästa förutsättningar att förstå, planera och förutse händelser, fatta rätt beslut och agera snabbt. Idag är det helt enkelt kritiskt att ha koll på läget – strategiskt, taktiskt och operativt.

Digitaliseringens möjligheter i supply chain

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Optimera

Konjunkturförändringar och ändrade marknadsförutsättningar gör att försörjningskedjan kontinuerligt måste optimeras. I kombination med den snabba digitaliseringen av samhället ställs därför helt nya krav på beslutsfattande. Att då kunna koppla den geografiska dimensionen till den egna verksamheten gör att du kan visualisera och överblicka komplexa samband inom allt ifrån körtider och servicenivåer till transportutnyttjande och lagerhållning.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Spårbarhet

Genom att visualisera hela kedjan av relationer och beroenden kan du spåra produkter från råvara och leverantör till produktion, distribution och slutkund. Den geografiska dimensionen tillför nya möjligheter att analysera data baserat på potentiell risk och komplexa scenarier, och på så sätt förutse och undvika problem innan de inträffar. Det i sin tur ger större effektivitet, bättre kommunikation och minimerar negativ påverkan på varumärket.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Realtid

Att använda realtidsdata på ett smart sätt ger konkurrensfördelar. Oavsett om du ska utveckla er supply chain långsiktigt eller agera på händelser här och nu, möjliggör realtidsdata i en geografisk kontext kortare svars- och reaktionstider och förbättrad servicenivå. Varningar i realtid om allt ifrån väder, naturkatastrofer, trafik och infrastruktur gör skillnad operativt, men ger också underlag för strategiska beslut. Mer om realtidsdata och analys

Potentialen i datadrivna insikter

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Data

Data i allmänhet och geografiska data i synnerhet är en underutnyttjad resurs i de flesta organisationer. Potentialen är nämligen enorm när system integreras, data kombineras och blir värdefull datadriven insikt. Förutsättningarna för en effektiv, hållbar och lönsam försörjningskedja ökar dessutom avsevärt om din organisation använder realtidsdata på ett smart sätt.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Analys

Nyckeln till nyttan med data ligger i analysen och med geografisk analys får verksamheten en gemensam lägesbild som öppnar ögonen för mönster som döljs i tabeller och diagram. Komplexitet är inget hinder när du använder den geografiska dimensionen för att exempelvis göra kraftfulla prognoser, förutsäga risker eller förstå vad som krävs för att effektivisera.

Blå sexkantig ikon med förstoringsglas

Samverkan

Genom att ge tillgång till värdefulla informationsprodukter förbättras villkoren för samverkan, vilket bäddar för den flexibilitet och reaktionshastighet som krävs av en modern organisation. Geografisk information tillgänglig via användarvänliga mobila appar och gränssnitt stärker samverkan internt och externt, t.ex. med distributörer.

Så här funkar det

Nyfiken och vill veta mer?

Vi berättar gärna mer om vad geografisk information och analys kan göra för din verksamhet. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Andreas Hane

Key Account Manager

Tel: 08-655 32 52
andreas.hane@esri.se