Bättre kundupplevelse och kommunikation

Kunder vill få hjälp snabbt och rätt. För att kunna leva upp till de förväntningarna, ge korrekta råd och bra service gäller det att ha tillgång till relevant information. Lättanvända interaktiva kartor ger personalen mer och bättre insikt både om hur nätet mår, och om hur och av vem tjänsterna används. Eller varför inte göra relevant nätinformation tillgänglig för era kunder? På så sätt blir ni som organisation bättre rustade att möta er kunder, ni får ett riktigt bra ansikte utåt och den där extra konkurrensfördelen.

Gör ni allt för att behålla era kunder?

Det är kostsamt att förlora kunder. Att minimera churn är därför centralt för alla operatörer och för att klara det gäller det att ha koll på läget. Vet din organisation till exempel var problem med störningar är återkommande? En tydlig lägesbild ger organisationen det underlag den behöver för att agera snabbt och rätt, där är kartan oslagbar. Har kundtjänst och fältpersonal tillgång till den information de behöver för att ge den bästa servicen? Ett kartstöd ger dem bättre förutsättningar att hantera ärenden effektivt och korrekt – med nöjda och lojala kunder som resultat.

Hur mår nätet egentligen?

Nät som inte fungerar bygger inga bra kundrelationer. Med en geografisk komponent i era analyser och beslutsunderlag kommer organisationen att se driftstörningarna och användningen av nätet med nya ögon och får de bästa möjligheter att prioritera rätt. Informationen blir dessutom en delbar resurs som serviceorganisationen, från kundtjänst till den som jobbar i fält, har nytta av. Tillgången till samma information är en verklig styrka och gör det möjligt att göra mer på kortare tid.

En lösning för telekom

Idag måste all verksamhet hantera komplexa samband och stora datamängder. Det gör organisationer som tar till sig nya sätt att analysera, visualisera och dela information till vinnare. Att kombinera befintliga verksamhetssystem med en geografisk dimension ger din organisation nya möjligheter till ett skarpt beslutsstöd, en effektiv plattform för samarbete och kommunikation, modern verksamhetsledning och smart arbete i fält.

Det här kan du göra med ArcGIS

Vill du veta mer?

Torbjörn Beite hjälper dig att få klarhet i hur en geografisk komponent i era beslutsunderlag och verksamhetsstöd kan göra er verksamhet mer effektiv. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Torbjörn Beite

Key Account Manager Telecom

Tel: 070-591 92 01