Telekom

Nya mönster växer fram

Utan fungerande tele- och datakommunikation stannar Sverige. Du verkar alltså inom en viktig sektor med utmaningar som stora förändringar i snabb takt och hård konkurrens. Därför behöver din organisation ett riktigt vasst stöd för att fatta välgrundade beslut och för att planera, övervaka och leda den dagliga verksamheten. Genom att sätta dina data i ett geografiskt sammanhang – på kartan eller i analyser – får du de bästa förutsättningar att bygga, utveckla och underhålla fibernät effektivt och lönsamt.

"90 procent av Sveriges hushåll och företag bör ha tillgång till höghastighetsbredband, det vill säga minst 100 Mbit/s, år 2020."

Regeringens Bredbandsstrategi från 2009

Insikter

Surfplatta med karta

Fatta välgrundade beslut

Har din organisation tillgång till de bästa underlagen och nätanalysen för strategiskt viktiga beslut?
Om ett beslutsstöd som ger mer

Karta och data

Koll på telekomnätet

Har verksamheten den kunskap den behöver för effektiv nätutveckling och planering?
Om att frigöra tid för optimering av nätet

Bättre service och nöjda kunder

Har ni en rättvisande bild av era kunder och deras behov? Om att minimera churn

Arbeta smartare med mobilitet i fält

Korta ledtider, eliminera flaskhalsar och kvalitetssäkra insamlade data. Användare berättar i våra inspelade webbinar

Några praktiska exempel

Det här kan du göra

Fler möjligheter

Vill du veta mer?

Torbjörn Beite hjälper dig att få klarhet i hur en geografisk komponent i era beslutsunderlag och verksamhetsstöd kan göra er verksamhet mer effektiv. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Torbjörn Beite

Key Account Manager Telecom

Tel: 070-591 92 01